Home&Living: Na realitný trh prinášame profesionalizáciu

„Realitný trh, ako mnohé ďalšie sektory, dynamickým vývojom predbehol aktuálnu legislatívu. Náročný trh si žiada profesionálne a certifi kované služby, ktoré poskytujú odborníci pod krídlami skúsenej etablovanej spoločnosti Arca Capital,“ hovorí v rozhovore Ladislav Kolozsi, CEO, HOME&LIVING, s.r.o.

 

Spoločnosť HOME&LIVING, s.r.o. vznikla v lete tohto roku a prichádza na saturovaný realitný trh. Čím je špecifická?

Sme jediná realitná kancelária na trhu, ktorá čerpá z výhod korporátneho riadenia a všetci naši makléri spĺňajú prísne kritériá. Musia mať minimálne stredoškolské vzdelanie a odbornú certifikáciu, ktorú vykonáva Slovenská realitná akadémia (SORA). Inými slovami, každý náš maklér získa po preskúšaní profesijný preukaz a špecifické registračné číslo. Predbehli sme tak súčasnú legislatívu, ktorá od realitných maklérov nevyžaduje prakticky žiadne znalosti. Je to krok navyše, krok v prospech klientov, profesionalizujeme tak služby na realitnom trhu a zvyšujeme ich odbornú úroveň. Zo skúseností s riadením ľudí aj v iných oblastiach sa mi potvrdilo, že pokiaľ sa nepodcení výber vhodných ľudí – osobností a každodenná práca na ich odbornosti, výsledkom sú dobré meno spoločnosti, nadšení klienti a výborné hospodárske výsledky.

Vnímali ste teda dopyt po skvalitnení obchodných procesov na realitnom trhu, najmä teda služby pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností?

Áno. Vieme, že veľká časť maklérov na Slovensku nemá odbornú kvalifikáciu na výkon povolania realitného makléra, lebo to zákon nevyžaduje. Nespochybňujem fakt, že existujú aj seriózne spoločnosti, ktoré poskytujú kvalitné služby. Vnímame ich s rešpektom. Na druhej strane je na trhu množstvo podnikateľov (a persón), ktorí sú zameraní len na vlastný prospech (ekonomiku). Poskytovanie služieb a starostlivosti o klienta je pre nich sekundárne. Klient – kupujúci aj predávajúci – musí ale vidieť, že jeho prostriedky boli vynaložené účelne, na zabezpečenie administratívy, legislatívnych a právnych požiadaviek. Klient musí vnímať váhu vynaloženého úsilia pri každom aspekte transakcie. Všetkým našim maklérom preto
pravidelne organizujeme školenia a odborné semináre, kde si prehlbujú svoje znalosti. Od začiatku činnosti už prebehli tri certifikačné školenia. Kolegom tiež umožňujeme ďalšie štúdium, napríklad získať kariérny realitný titul RSc. (Real estate consultant). Samozrejme náklady sú hradené z réžie spoločnosti. Vnímame to ako investíciu do profesionalizácie a ako zodpovednosť voči našim klientom.

PLavec Kolozsi_655_GIF
Foto: Ladislav Kolozsi (vľavo) a JUDr. Mojmír Plavec, RSc.

Podmienky prijatia sú teda pomerne náročné na kvalifi káciu uchádzačov. Koľko spolupracovníkov máte teraz v tíme a na aké geografické územie sa sústreďujú?

Sami sme boli prekvapení, ako rýchlo a v akom množstve na našu ponuku uchádzači zareagovali. Pripisujeme to aj faktu, že spoločnosť je pod krídlami etablovanej značky Arca Capital, čiže sme svojim spôsobom súčasť korporácie, ale s duchom start-upu. Korporácia do našej práce vnáša systém, ale inak nie sme zviazaní nejakými schémami a rutinami. Sme pioniermi na trhu. Pôvodne sme plánovali nadviazať spoluprácu s už overenými maklérmi. Ponuka spolupráce však oslovila prevažne vysokoškolsky vzdelaných ľudí, z ktorých mnohí sú architekti, inžinieri, majú dlhoročné znalosti z odboru stavebníctva a rozhodli sa ich zužitkovať pri predaji a kúpe realít. Ak by som to mal zosumarizovať, za necelé tri mesiace od náborovej kampane sa rozrástol tím natoľko, že sme plánovaný počet kolegov prekročili dvojnásobne. V súčasnosti má tím 32 maklérov, pôsobíme na celom území Slovenska a momentálne riešime pobočku v Košiciach. Sme hrdí, že máme aj kolegov, ktorí majú skúsenosti zo zahraničia a sú jazykovo zdatní. Svoje know -how uplatňujú pri komunikácii s cudzojazyčnou klientelou, napríklad z krajín ako sú Čína alebo Rusko. Aj v tomto smere vidíme priestor na profesionalizáciu služieb: rešpektovať medzikultúrne rozdiely, ovládať rôzne nuansy komunikácie a prekonávať jazykové bariéry.

Mali sme možnosť vidieť platené promotion firmy, ktorá nabáda ľudí nevyužívať služby realitných kancelárií. Ako vnímate takúto alternatívu voči realitným kanceláriám?

V súčasnosti sa trh kupujúceho zmenil na trh predávajúceho. Ide o prirodzený, nijako nezvyčajný vývoj. Dopyt teda presahuje ponuku a v niektorých kategóriách – napríklad dvojizbové byty – aj troj, či štvornásobne. Ak sú klienti natoľko skúsení, že vedia pripraviť návrh na vklad, vedia manažovať administráciu zmlúv týkajúcich sa predaja, zmlúv o prevode vlastníctva, sú ako doma v banke či katastri nehnuteľností, pravdepodobne služby realitnej kancelárie nevyužijú. Na trhu však sledujeme opačný trend, ktorý je úplne bežný v zahraničí. Ľudia sú čoraz vyťaženejší, preto požadujú kvalitné a komplexné služby, ktoré ich odbremenia a dokonca sa dostáva postupne do popredia aj honorovaná služba – maklér kupujúceho. Vtedy nás klient – kupujúci – poverí vyhľadať mu nehnuteľnosť podľa zadaných parametrov, maklér ju nájde, naplánuje stretnutia a obhliadky. Klient nemá chuť ani čas zdvíhať telefón a dohadovať si schôdzky, preto sa mu termíny obhliadok prispôsobia. V dohodnutom časovom okne sa dostaví napríklad do referenčnej pobočky v Polus City Center a maklér s ním absolvuje obhliadky. Všetky administratívne úkony rieši maklér. Niekedy môže kritériá klienta spĺňať aj obývaná nehnuteľnosť, pričom je kúpa otázkou vzájomnej dohody. Stáva sa, že potenciálni predávajúci boli nehnuteľnosť pripravení predať, len neobdržali dostatočne motivujúcu ponuku. HOME&LIVING vhodne dopĺňa mozaiku komplexných služieb spoločnosti Arca Capital o realitnú divíziu. Je efektívne napojená na ďalšie etablované a dobre rozbehnuté oddelenia a projekty firmy Arca Capital. Napríklad bežné realitné kancelárie a súkromné osoby nedokážu často oficiálne predať nehnuteľnosť s ťarchou. HOME&LIVING má pre tento účel vlastnú dražobnú spoločnosť.

Spomínali ste, že ponuka je nedostatočná, a teda situácia praje aj nazvime to amatérskym predávajúcim, ktorí v podstate len vyberajú z množiny záujemcov?

Môžem len potvrdiť, že zhruba 63 % objemu transakcií sa realizuje na sekundárnom trhu a 37 % v segmente nových developerských projektov. Napríklad v Bratislave, ktorá je najrozvinutejším a najaktívnejším trhom s realitami, ani jeden kvartál neklesol nedostatok nehnuteľností pod 30 %. Reakciou sú zvýšené ceny za meter štvorcový plôch aj zvýšené nájomné. Tomu sa prispôsobuje aj výška provízií a žiaľ Vami spomenutí makléri zvyčajne neposkytujú klientom služby, ktoré by zodpovedali výške provízie. Nepovažujeme to za etické. Naši makléri sú certifikovaní, poznajú systém práce a nadväznosť dokumentov, technických podkladov. Učia sa pracovať v dvoch ekonomických systémoch, ktoré majú nastavený systém odmien a kontrolingu. Naše služby nekončia len realitnou činnosťou. Klient a aj maklér ťaží z výhod ďalších oddelení, akými sú napríklad finančné služby, sporenie, či mikropôžičky. Komplexné finančné služby  sú pridanou hodnotou pre klientov a makléri sa môžu venovať len a len náplni svojej práce. Pritom sú odmeňovaní spravodlivo z každej nasledujúcej transakcie, nakoľko každý klient má unikátne číslo klienta začínajúce kódom makléra.

Bratislava je špecifický trh už i s ohľadom na množstvo zahraničných firiem, investorov, či expatov a manažérov, ktorí pracujú pre pobočky zahraničných firiem. Ako to vplýva na biznis?

Bratislava sa dynamicky rozvíja a v stredoeurópskom regióne je unikátna. Začína byť metropolou a aj problematické lokality sa stávajú vyhľadávanými a lákavými. Nie je nič nezvyčajné, ak si v Bratislave bonitný klient ponechá jednoizbový byt na prenájom a presťahuje sa do väčšieho, dvoj alebo trojizbového. Zahraniční klienti dopytujú a vlastnia v Bratislave množstvo nehnuteľností. Možno povedať, že ekonomický rast v bývalom Východnom bloku, kopíruje nárast dopytu po nehnuteľnostiach, avšak nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku. Máme klientov z Nemecka, Talianska či záujemcom z anglofónnych krajín. Zvyčajne ide o bonitnú klientelu, ktorá dokáže vynakladať o 30-40 % viac prostriedkov, akoby za porovnateľnú nehnuteľnosť zaplatili Slováci. Investori sa spoliehajú na maklérov, lebo často kupujú viac nehnuteľností v jednej lokalite, pričom tieto sa ani neobjavia vo verejnej ponuke. Opäť je to výsledkom profesionálnych služieb a znalosti trhu.

HOME&LIVING s.r.o. stavia na pevných firemných hodnotách a etike. Aké ďalšie aktivity vyvíjate napríklad v oblasti spoločenskej zodpovednosti?

Riadime sa tým, že žijeme príbehmi skutočných ľudí, ktorí majú svoje potreby, zažívajú emócie a hľadajú domov (HOME), prívetivé bývanie (LIVING) alebo vhodnú investíciu do realít. Sú to nemenné podnikové hodnoty, ktoré sa snažíme s kolegami demonštrovať aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Sme tiež aktívni členovia Realitnej únie SR, cieľom ktorej je celková kultivácia realitného trhu na Slovensku. Angažujeme sa ale radi aj v aktivitách, ktoré skrášľujú naše prostredie, napríklad čistenie Šúrskeho kanála, dopĺňanie mobiliáru (smetné koše) a navigačných tabúľ alebo zvyšovanie bezpečnosti trás pre cyklistov.

Plavec Kolozsi _na_vysku_655

Na dve legislatívne otázky nám odpovedal aj JUDr. Mojmír Plavec, RSc., tajomník, SORA (na fotografii vpravo)

I. Môže spomenúť „diery“ v legislatíve, ktoré sa HOME&LIVING podarilo vyplniť napr. akreditáciou maklérov?

Zákonom vyžadované odborné preskúšanie maklérov by realitnému trhu aj spotrebiteľom nepochybne pomohlo. Treba si uvedomiť, že na Slovensku neexistuje žiadna norma, ktorá by upravovala podnikanie s realitami. Byť maklérom alebo mať realitnú kanceláriu dnes môže ktokoľvek a to bez bližších znalostí. Nepomáha ani neviditeľná ruka trhu, ktorá za takmer 30 rokov vôbec neprispela ku kultivácii realitného trhu. Legislatívna zmena, ktorá by prispela k zvýšeniu ochrany spotrebiteľa, transparentnosti a zlepšeniu podnikateľského prostredia je preto viac ako nevyhnutná. O to viac sa tešíme, že sú na realitnom trhu spoločnosti ako HOME&LIVING, ktoré dobrovoľne a nad rámec požiadaviek legislatívy pracujú na svojej odbornosti a svojim klientom poskytujú preto aj kvalitnejší servis.

II. Čo by sa malo zmeniť v legislatíve, aby sa situácia upravila v prospech klientov?

Prax si vyžaduje, aby osobitný zákon upravil práva a povinnosti realitného makléra, preverovanie odbornosti pri vstupe do realitného podnikania, rozsah činností a zodpovednosti realitnej kancelárie, podmienky, za ktorých môžu preberať rezervačné poplatky od klientov a vydávať ich z úschovy, povinné poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu a pod. Dovoľujem si vyjadriť nádej, že po vzore ČR sa dlho očakávanej legislatívnej zmeny na úseku realitného sprostredkovania dočkáme aj na Slovensku.

Zdroj a foto: HOME&LIVING