Spotreba sa v úvode leta presunula z maloobchodu viac do reštaurácií a hotelov

V súlade s očakávaniami ani úvod leta nepriniesol do slovenského maloobchodu oživenie. Maloobchodné tržby pokračovali v poklese aj v júli, keď sa podľa údajov Štatistického úradu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o 0,2% (sezónne očistené). V medziročnom porovnaní sa dynamika ich poklesu prehĺbila z -0,4% na -0,9%. Naďalej tak platí, že napriek stále silnému trhu práce i spotrebiteľskej dôvere pohybujúcej sa blízko maxím z minulých rokov, sa slovenskému maloobchodu tržby ďalej zvyšovať nedarí.

 

Hoci to indikátor spotrebiteľskej dôvery nesignalizuje, tvrdé čísla predsa len naznačujú, že rastúca neistota ohľadom budúceho ekonomického rastu by už mohla čiastočne ovplyvňovať aj spotrebiteľské správanie slovenských domácnosti, ktoré sa od spotreby presúvajú viac k úsporám. Neplatí to však bezvýhradne a aj vďaka podpore v podobe rekreačných poukazov pozoruje v posledných mesiacoch čoraz výraznejší presun aj od bežnej spotreby (maloobchod) k pôžitkom (reštaurácie a hotely). Tržby slovenských hotelov a reštaurácií sa v úvode letnej dovolenkovej sezóny medziročne nafúkli o viac ako 20% (hotely o 23,7%, reštaurácie o 27,5%), pričom sa dá predpokladať, že tento nárast bol ťahaný najmä domácou (tuzemskou) klientelou. Výrazné prepady zatiaľ nezaznamenávajú ani predaje áut na Slovensku – tržby z predaja a údržby áut sa po krátkom a miernom júnovom poklese rýchlo vrátili naspäť do plusu a medziročne boli vyššie o 8,7% (tržby zo samotného predaja áut o 7,9%). Napriek klesajúcemu maloobchodu, ktorý je najvýznamnejšou časťou spotreby, tak tržby v úhrne ešte neklesajú – v júli sa tržby v maloobchode, turizme (hotely a reštaurácie) a predaji a údržbe áut (prepočet UniCredit Bank) zvýšili o 0,3% (sezónne očistené) a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli vyššie o 2,6%. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi však predsa len pozorujeme výraznejšie spomalenie dynamiky ich medziročného rastu a zdá sa, že prekvapivo slabé čísla spotreby domácnosti v prvom štvrťroku by nemuseli byť len krátkodobým výkyvom v dôsledku technických (štatistických) vplyvov.

Tržby v maloobchode v júli klesali stále najmä v potravinovom segmente, resp. vo väčšom z jeho podsegmentov, v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín (o -2,3%), kam sa radia najmä veľké obchodné siete. Výraznejšie spomalenie medziročného rastu tržieb však zaznamenali aj čoraz populárnejšie malé špecializované predajne potravín (z 13,9% na 6,2%). Júlový pokles tržieb v potravinovom segmente môže ísť čiastočne aj na vrub dovolenkovej sezóny a vyšších tržieb reštaurácií. Pokles tržieb však posledné mesiace vykazujú aj viaceré nepotravinové segmenty maloobchodu na čele s predajom výpočtovej techniky v špecializovaných predajniach (-17,5%). V júli už nemôžeme hovoriť ani o presune tržieb z kamenných predajní do online sveta – tržby nepatrne (o -0,1%) klesli aj v maloobchode mimo predajní a trhov (prevažne internetové obchody). Prekvapivo v úvode leta po niekoľkých mesiacoch relatívne silného dvojciferného rastu medziročne klesali aj tržby v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu (o -2,9%), kam sa radia i športové potreby (okrem nich i hračky, či knihy). Naopak, naďalej sa darí tržbám na trhoviskách, ktoré sa medziročne zvýšili o 7,1%, v úvode leta predpokladáme, že pravdepodobne najmä vďaka rastúcemu záujmu o čerstvé potraviny (t.j. potravinovej časti tohto segmentu).

Výhľad

Trh práce i spotrebiteľská dôvera ostávajú relatívne silné, avšak už posledné mesiace naznačili, že domácnosti začínajú byť vo svojich spotrebných výdavkoch čoraz opatrnejšie. Cyklické spomalenie európskych ekonomík sa tak pozvoľna začína prelievať aj do domácej spotreby. Podobný trend očakávame aj v nasledujúcich mesiacoch. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, žeby slovenské domácnosti našli odvahu opäť zvyšovať svoju spotrebu. Očakávame teda, že rast tržieb bude v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi citeľnejšie pomalší a aj najbližšie mesiace budeme pozorovať skôr stagnáciu tržieb ako ich dynamický nárast. Na prelome rokov pritom nie je možné vylúčiť už ani dlhodobejší a výraznejší medziročný pokles tržieb (oslabenie predvianočnej nákupnej sezóny).

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu
Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky