Maloobchodné tržby v máji sklamali, prepadli sa najviac od konca roku 2012

Maloobchodné tržby v máji opäť sklamali. Napriek stále silnému trhu práce i nadpriemerne silnej spotrebiteľskej dôvere sa slovenskému maloobchodu posledné mesiace nedarí zvyšovať tržby a máj tento trend len potvrdil. Podľa údajov Štatistického úradu sa maloobchodné tržby v máji v porovnaní s aprílom prepadli až o 1,9% (sezónne očistené) a v porovnaní s májom minulého roka boli nižšie až o 2,7%. Pripísali si tak najvýraznejší medziročný pokles od konca roka 2012.

 

Na druhej strane, slabšie čísla maloobchodu aspoň čiastočne kompenzujú iné zložky spotreby – Slováci, pravdepodobne aj vďaka rekreačným poukazom, výrazne viac podporujú domáce zariadenia v turistickom ruchu. Tržby ubytovacích zariadení sa v máji medziročne zvýšili až o 24,7%, v stravovacích zariadeniach o 16,5%. Zdá sa pritom, že silnejší dopyt sa pomaly začína prejavovať (najmä u ubytovacích zariadení) aj na ich cenách. Naďalej sa relatívne darí aj predaju a údržbe áut – medziročný rast tržieb sa tu v máji zrýchlil z 4,3% na 6,8%. V úhrne teda tržby z maloobchodu, predaja a údržby áut, hotelov a reštaurácií síce spomaľovali, nie však až tak výrazne ako by naznačoval samotný maloobchod – z 2,8% medziročne v apríli na 1,6% máji. Za dynamikami rastu z posledných rokov však úhrne tržby predsa len zaostávajú. Máj tak zdvíha varovný prst, že očakávaná korekcia slabších čísel spotreby domácnosti z prvého kvartálu by nakoniec nemusela byť až tak výrazná (ak vôbec). Zdá sa, že cyklické spomalenie síce trh práce a spotrebiteľskú dôveru zasiahlo zatiaľ len okrajovo, do spotreby domácnosti sa však napriek tomu už začína výraznejšie premietať.

V máji sme pozorovali pokles tržieb v oboch segmentoch maloobchodu – v potravinovom i nepotravinovom. O niečo významnejšie klesali tržby v potravinovom segmente, kde v medzimesačnom porovnaní nastala aj očakávaná korekcia aprílového veľkonočného efektu. Naďalej pritom platí, že pokles tržieb sa týka najmä veľkých obchodných sietí (nešpecifikovaný maloobchod s prevahou potravín), kde tržby medziročne v máji klesli o -5,1%. Naopak menší a stále čoraz populárnejší maloobchod v malých špecializovaných predajniach potravín vykazuje stále silné dynamiky medziročného rastu (v máji o 14,6%), keď sa vezie na vlne rastúceho záujmu o kvalitné potraviny z domácej produkcie. Napriek tomu sa gro tržieb v potravinovom segmente stále realizuje vo veľkoplošných predajniach a obchodných reťazcoch.

V nepotravinovom segmente rastú v zásade len tržby v obchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu (o 22,2% medziročne – knihy, športové potreby, hračky atď) a na trhoviskách (o 16,3%). Rast tržieb sa v máji zastavil už aj u internetových obchodov (0,3% medziročne), v ostatných podsegmentoch medziročne klesal.

Výhľad

Spotrebiteľská nálada v úvode roka ostáva nad dlhodobým priemerom, v júni sa dokonca vyšplhala opäť na niekoľkomesačné maximá. Fundamenty, ktoré podporujú spotrebu domácnosti (najmä trh práce), ostávajú silné, hoci sa tu začínajú objavovať prvé známky zvoľňovania. Zdá sa však, že domácnosti sú vo svojich výdavkoch predsa len opatrnejšie ako v posledných rokoch, navyše svoju spotrebu presúvajú viac k pôžitkom (hotely), či väčším investíciám (autá). Očakávame teda, že rast maloobchodných tržieb sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi citeľnejšie spomalí a aj najbližšie mesiace budeme pozorovať skôr stagnáciu tržieb ako ich dynamický rast. Na prelome rokov pritom nie je možné vylúčiť už ani dlhodobejší pokles tržieb. Do spotreby sa pokles maloobchodných tržieb premietne len z časti, keďže bude stále kompenzovaný vyššími výdavkami domácnosti mimo maloobchodu (najmä rekreácia).

Zdroj: UniCredit Bank