Slovenské maloobchodné tržby sa v máji nečakane prepadli

Slovenské maloobchodné tržby sa v máji nečakane prepadli o 2,7 % medziročne (-1,9 % medzimesačne), čím zaostali za našimi aj trhovými očakávaniami. Vzhľadom na priaznivý vývoj na trhu práce a s tým spojený rast disponibilných príjmov domácností je preto májový vývoj neintuitívny.

 

Spotrebiteľská dôvera ako aj sentiment v maloobchode sa v júni rázne zlepšili, preto očakávame, že sa to premietne aj do lepšieho vývoja maloobchodu za minulý mesiac. Zlepšenie dôvery u spotrebiteľov, v maloobchode ako aj sektore služieb potvrdzujú veľmi priaznivý vývoj na trhu práce. Rast miezd sa zrýchlil, miera nezamestnanosti sa znižuje podporovaná stále dobrým rastom zamestnanosti, čo zvyšuje kúpyschopnosť slovenských domácností. Spotreba domácností by mala naďalej ostať dôležitým pilierom hospodárskeho rastu. Tento rok očakávame zmiernenie tempa ekonomického rastu na 3,4 % vzhľadom na vývoj externého prostredia a prítomné negatívne riziká (pomalší rast Číny, Nemecka a eurozóny, riziko protekcionizmu, Brexit).

Tyzdennik 20190708_Page_1

Zdroj: Slovenská sporiteľňa