Maloobchodné tržby v apríli podporil „veľkonočný efekt“

Maloobchodné tržby sa v súlade s očakávaniami v apríli zotavili z krátkeho marcového poklesu. Podľa údajov Štatistického úradu sa po zohľadnení tradičnej sezóny medzimesačne zvýšili o 0,4%. V porovnaní s aprílom minulého roka tak boli vyššie o 1,8%, po marcovom medziročnom poklese o -1,9%. Medziročné porovnanie maloobchodných tržieb v posledných dvoch mesiacoch rozkývala Veľká noc – jej posun z prelomu marca a apríla na koniec apríla posunul aj veľkonočný efekt (najmä v potravinovom segmente) zo záveru marca až na apríl. Reálnejší obrázok o vývoji bežnej spotreby domácnosti nám tak môže poskytnúť pohľad na oba mesiace ako celok.

 

Ten len potvrdzuje, že rast maloobchodných tržieb sa zastavil. Po februárovej medziročnej stagnácií boli maloobchodné tržby v priemere v marci a apríli medziročne nižšie o -0,1%. Napriek stále relatívne silnému trhu práce sa spotrebiteľská nálada slovenských domácnosti začína meniť. Pod vplyvom čoraz častejšie sa objavujúcich negatívnych správ z európskej (i domácej) ekonomiky začínajú slovenské domácnosti „preventívne“ uťahovať i svoju spotrebu, naopak dynamika rastu bankových vkladoch sa napriek úrokovým sadzbám ukotveným na historických minimách začala pozvoľna zrýchľovať. Spotreba domácnosti ako zložka rastu slovenskej ekonomiky začína slabnúť a len potvrdzuje cyklické spomalenie ekonomiky.

Veľkonočný efekt sa prejavil najmä v potravinovom segmente. Predveľkonočné nákupy potravín v súlade s očakávaniami potiahli tržby v tomto segmente tento rok až v apríli, zatiaľ čo minulý rok predovšetkým v marci. Tržby v potravinovom segmente sa tak po prudkom marcovom poklese vrátili v apríli k rastu, pravdepodobne však len krátkodobému. Pri pohľade na oba mesiace sa ukazuje, že po očistení o veľkonočný segment potravinový segment naďalej vykazoval pokles tržieb. Ten je viditeľný najmä vo väčšom z dvoch potravinových segmentov – v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín, kam sa radia najmä veľké obchodné reťazce. Tie síce v apríli (vďaka veľkonočným tržbám) vykázali nepatrný medziročný rast tržieb o 0,4%, v úhrne za marec a apríl ich tržby v priemere klesli až o 3,6%. Výrazne lepšie sa darí menšiemu potravinovému segmentu – špecializovaným predajniam s potravinami. Naďalej teda pozorujeme postupný trend presunu tržieb v potravinovom segmente práve smerom k menším predajniam, ktoré sa nesú na vlne rastúceho záujmu o kvalitné potraviny z domácej produkcie. V apríli sa ich tržby medziročne zvýšili až o 17,8%, v priemere v marci a apríli o 15,8%. Napriek tomu sa však gro tržieb v potravinovom segmente stále realizuje vo veľkoplošných predajniach a obchodných reťazcoch.

Už menej sa veľkonočný efekt prejavuje v nepotravinovom segmente. Tradične sa tu ukáže len v miernom znížení tržieb (aj v dôsledku nižšieho počtu predajných dní). Veľkonočný rozsah spomalenia tento rok neprevýšil zvyčajný rozsah tohto efektu, a tak sa po zohľadnení tradičnej sezónny tržby v nepotravinovom segmente medzimesačne nezmenili, v medziročnom porovnaní si rovnako udržali nezmenenú dynamiku rastu na marcovej úrovni blízko 2%. Podobne ako v marci, aj v apríli sa darilo najmä tržbám v predajniach s tovarom pre kultúru a rekreáciu (17,6% medziročne – hračky, knihy, športové odevy) a trhoviskám (13,1%). Jedným z možných vysvetlení silného rastu tržieb na trhoviskách v posledných mesiacoch by mohla byť klesajúca kúpna sila časti obyvateľstva, ktorá presúva ich tržby smerom k lacnejším trhom. Aj apríli sme mohli pozorovať pokračujúci trend presunu tržieb od kamenných predajní do online sveta, v porovnaní s predchádzajúcim rokom však už výrazne miernejší/pomalší. Tržby internetových obchodov sa medziročne v apríli zvýšili o 6,0% (vs. cca 2% v priemere v nepotravinovom segmente).

Veľkonočný efekt sa čiastočne prejavil aj na predaji a údržbe áut. Ten po prekvapivo silnom raste vo februári a marci zaznamenal výraznejšie spomalenie dynamiky medziročného rastu – z 12,9% na 4,3%. keď počas sviatkov domácnosti zvyčajne menej riešia významné nákupy/investície (ako kúpa auta). Naopak, veľkonočné „dovolenkové“ obdobie malo pozitívny vplyv na tržby v turizme – tržby slovenských ubytovacích zariadení sa medziročne zvýšili o 8,6%, stravovacích zariadení až o 13,0%.

Výhľad

Spotrebiteľská nálada v úvode roka ostáva nad dlhodobým priemerom, avšak vykazuje už známky pozvoľného zosunu zo svojich pokrízových maxím. Spotrebitelia pravdepodobne začínajú čoraz častejšie vnímať negatívne správy prichádzajúce zo svetovej ekonomiky. Fundamenty, ktoré podporujú spotrebu domácnosti (najmä trh práce), ostávajú silné, avšak aj tu sme už mohli pozorovať prvé známky zvoľňovania. Zhoršujúca sa spotrebiteľská nálada i pozvoľne slabnúci trh práce by mohli začať postupne nahlodávať aj tržby slovenských obchodníkov, čo naznačili už i posledné mesiace. Očakávame teda, že rast tržieb sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi citeľnejšie spomalí a aj najbližšie mesiace budeme pozorovať skôr stagnáciu tržieb ako ich dynamický rast. Na prelome rokov pritom nie je možné vylúčiť už ani dlhodobejší pokles tržieb.

autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu
Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky