Medzinárodný deň mlieka: Ďakujeme mlieko!

Medzinárodný deň mlieka sa každoročne oslavuje na celom svete, a to tretí májový utorok. Tento rok pripadne tento deň na utorok 21. mája 2019. Aj slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka sa zapájajú do osláv Medzinárodného dňa mlieka. Tentoraz prostredníctvom projektu ĎAKUJEME MLIEKO.

 

Predstavenie inšpiratívneho videa ĎAKUJEME MLIEKO odštartuje presne 21. mája 2019. Do pondelka 20. mája môžu fanúšikovia slovenského mlieka a mliečnych výrobkov zanechať mlieku ďakovný odkaz na stránke www.dakujememlieko.sk. Práve týmto spôsobom nás slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka vyzývajú, aby sme sa poďakovali tomuto bielemu zlatu, ktoré nám oni denne kvalitné a čerstvé prinášajú na naše stoly.

„Cieľom našej ďakovnej komunikácie pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka je upriamiť pozornosť a zvýšiť povedomie spotrebiteľov o dôležitosti konzumácie slovenského mlieka a mliečnych výrobkov. Vytvorenie ďakovného videa sme zrealizovali pomocou poďakovaní, ktoré ľudia mlieku zanechali  na www.dakujememlieko.sk a stále tak môžu urobiť. Je dôležité vedieť, že mlieko a mliečne výrobky sú nielen chutné, ale najmä zdravé a sú neoddeliteľnou súčasťou ľudskej potravy po celé stáročia. S mliekom rastieme, zaspávame, vstávame, učíme sa, športujeme a denne si ho vychutnávame. Je strážcom nášho zdravia, pomocníkom v kuchyni a lahodnou pochúťkou, a preto sa mu chceme poďakovať,“ vysvetľuje Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.

Ďakovné video je súčasťou projektu Slovenská mliečna rodina, v rámci ktorého prebieha propagačná a komunikačná kampaň na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska. Tento projekt je financovaný z prostriedkov Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka.

Čo si pre nás ešte slovenskí prvovýrobcovia a mliekari pripravili?

Okrem tvorby ďakovného videa sú realizované aj iné aktivity na podporu spotreby slovenského mlieka a mliečnych výrobkov. „Jednou z takých aktivít Slovenskej mliečnej rodiny je aj súťaž Poskladaj kravičku z obalov slovenských mliečnych výrobkov pre jednotlivcov a kolektívy, prostredníctvom ktorej chceme širokú verejnosť motivovať k nákupu a konzumácii slovenských mliečnych výrobkov. Súťaž bude trvať až do 31. októbra a jednotlivci i kolektívy môžu získať množstvo zaujímavých cien,“ uvádza Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu. Do súťaže sa môže každý zapojiť na www.adoptujkravicku.sk/sutaz/

Okrem toho sa deti môžu prihlasovať na druhý ročník Dňa otvorených dverí (DOD) na mliečnych farmách. Jednotlivci i kolektívy, všetci tí, ktorí majú adoptovanú svoju kravičku, majú možnosť navštíviť ju na tej mliečnej farme, odkiaľ pochádza. Nezabudnite sa na DOD na farmách prihlásiť najneskôr do 31.5.2019 na stránke www.adoptujkravicku.sk. DOD na farmách sa uskutoční v júni – 21. júna 2019 pre kolektívy a 22. júna 2019 pre jednotlivcov.

Zdroj a foto: Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka