Maloobchodné tržby po februárovom sklamaní nepresvedčili ani v marci

Flash news 12.05 2019

Podľa údajov Štatistického úradu sa po zohľadnení tradičnej sezóny medzimesačne znížili o ďalších -0,3%. Ešte výraznejšie zhoršenie zaknihovali v medziročnom porovnaní, keď proti rastu hral aj veľkonočný efekt v segmente potravín. Ten minulý rok navyšoval tržby už v závere marca (Veľká noc pripadla na prelom marca/apríla), tento rok až v apríli. Po februárovej stagnácií si tak tržby pripísali v marci medziročný pokles až o 1,9%.

 

Tržby slovenských obchodníkov boli nižšie ako v rovnakom období pred rokom po prvýkrát od júla 2016, pričom rozsah medziročného poklesu tržieb bol najvýraznejší od konca roku 2012. Napriek tomu, že medziročné porovnanie skresľoval veľkonočný efekt, marcové tržby v maloobchode potvrdili to, čo už naznačoval aj február – napriek stále relatívne silnému trhu práce sa spotrebiteľská nálada slovenských domácnosti začína meniť. Pod vplyvom čoraz častejšie sa objavujúcich negatívnych správ z európskej (i domácej) ekonomiky začínajú slovenské domácnosti „preventívne“ uťahovať i svoju spotrebu, naopak dynamika rastu bankových vkladoch sa napriek úrokovým sadzbám ukotveným na historických minimách začali pozvoľna zrýchľovať a v marci sa vyšplhala až na 7,4%. Spotreba domácnosti ako zložka rastu slovenskej ekonomiky začína slabnúť a len potvrdzuje cyklické spomalenie ekonomiky.

Marcové čísla tržieb v potravinovom segmente ovplyvnil najmä efekt Veľkej noci. Ten minulý rok navyšoval tržby už v závere marca (Veľká noc pripadla na prelom marca/apríla), tento rok až v apríli. Výraznejšie tento efekt zasiahol veľké obchodné reťazce – segment nešpecializovaných predajní s prevahou potravín si medziročne pohoršil až o 7,5%. Prejavil sa však aj na číslach čoraz populárnejších malých špecializovaných predajní potravín, dynamika medziročného rastu sa tu spomalila z 17,3% na 13,8%. Napriek pretrvávajúcemu silnému rastu v segmente malých potravinových predajní, ktoré sa nesú na vlne rastúceho záujmu o kvalitné potraviny z domácej produkcie, gro tržieb v potravinovom segmente sa stále realizuje vo veľkoplošných predajniach a obchodných reťazcoch.

Maloobchodné tržby v marci opäť nepresvedčili, okresal ich aj „veľkonočný efekt“

O niečo stabilnejšie čísla v marci doručil nepotravinový segment. Aj ten však v porovnaní s minulými rokmi vykazuje známky schladenia – z medziročných rastov atakujúcich dvojciferné úrovne v minulom roku sa v úvode tohto roka zosunul k úrovniam okolo 2%. V marci nevykazovali silné dynamiky rastu už ani internetové obchody (medziročný rast sa spomalil z 9,4% na 2,8%), ktoré v poslednom období ťažili z presunu od tradičných kamenných predajní do online sveta. Rastovým lídrom sa tak posledné mesiace stávajú najmä stánky na trhoviskách, ktoré si aj v marci pripísali dvojciferné dynamiky medziročného rastu tržieb (12,9%). Jedným z možných vysvetlení by mohla byť aj klesajúca kúpna sila časti obyvateľstva, ktorá presúva ich tržby smerom k lacnejším trhom. Po mesiacoch stagnácie si však silný rast pripísali aj obchody s tovarom pre kultúru a rekreáciu (športové potreby, knihy, hračky atď.) – až o 26,5%.

Zdroj: UniCredit