Zálohované PET fľaše by Slovákov dokázali motivovať vracať ich späť do obchodov

V súčasnosti na Slovensku prebieha intenzívna diskusia medzi Ministerstvom životného prostredia a výrobcami a predajcami nápojov týkajúca sa plánovaného zálohovania PET fliaš. Ako však zálohovanie fliaš vnímajú obyvatelia a aká výška zálohy by ich pre vracanie použitých plastov späť do obchodov motivovala? Na tieto otázky sa zamerala agentúra Ipsos vo svojom najnovšom prieskume.

 

Slováci majú o plaste skreslené predstavy

Podľa väčšiny vedeckých odhadov trvá úplné rozloženie plastovej fľaše vo voľnej prírode viac ako 450 rokov. Väčšina ľudí si však myslí, že táto doba je výrazne kratšia. Až takmer polovica z nich odhaduje rozloženie PET fľaše na menej ako 100 rokov a zároveň viac ako štvrtina ľudí nevie, ako dlho tento proces trvá. Správny odhad uviedol iba približne 1 z 10 Slovákov.

Ipsos - Zálohovanie PET fliaš - Tlačová správa 21_03_2019_Page_1

Zálohovanie by pre vracanie prázdnych obalov motivovalo až 9 z 10 ľudí

Väčšinu ľudí by zálohovanie PET fliaš dokázalo motivovať k tomu, aby použité plastové obaly vracali do obchodov. Až 90 % respondentov súhlasilo s tým, že zálohovanie by pre nich bolo motivujúcim faktorom, pričom s tvrdením rozhodne súhlasili približne dve tretiny všetkých opýtaných. Záloha vo výške do 10 centov by bola dostatočne vysoká, aby motivovala 30 % ľudí, zatiaľ čo výška zálohy do 20 centov by postačovala pre podnietenie vracania fliaš do obchodov u ďalších 18 % Slovákov. Cena do 10 centov alebo do 20 centov je najpreferovanejšou výškou možnej zálohy za plastovú fľašu medzi slovenskou populáciou. Iba necelých 7 % vzorky uviedlo, že by aj napriek zálohovaniu žiadne PET fľaše po použití nevracali späť. Z výskumníckeho hľadiska je potrebné dodať, že proklamované hodnoty ochoty vracať zálohované PET fľaše do obchodov môžu byť oproti reálnemu stavu mierne nadhodnotené. Dôvodom je fakt, že pri samohodnotení sú ľudia na seba vo všeobecnosti menej prísni, ako pri hodnotení iných, a svoje správanie vnímajú pozitívnejšie. Napriek tomu je možné konštatovať, že slovenská populácia je k zálohovaniu PET fliaš naklonená prevažne pozitívne.

Zdroj: Ipsos, Ilustračné foto: Pixabay.com