Maloobchodné tržby sa v januári podľa očakávaní zotavili

V súlade s očakávaniami sa po slabšom decembri maloobchodné tržby v úvode roka zotavili. Potvrdili sa tak naše predpoklady, že decembrové spomalenie rastu tržieb bolo ovplyvnené najmä predsunutím vianočnej nákupnej sezóny na november, prípadne už október. Maloobchodné tržby sa podľa údajov Štatistického úradu v januári zvýšili o 0,8% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z decembrových 0,6% na 4,5%. Januárový medziročný rast tržieb tak prevýšil aj priemerný rast v minulom roku (3,6%) a naznačil tak, že zhoršujúci sa sentiment v Európe sa zatiaľ, aspoň na prvý pohľad, na výdavkoch slovenských domácnosti neprejavil. Rast ich spotreby ťahali aj v úvode roka stále najmä silné domáce fundamenty, predovšetkým silný trh práce.
Na druhej strane, januárový rast tržieb nie je možné ani preceňovať. Januárová nezamestnanosť už naznačila, že trh práce by už mohol mať rovnako svoj vrchol za sebou, pričom slabnúci trh práce by mohol začať postupne nahlodávať aj spotrebiteľské správanie domácnosti. Navyše, medziročný rast tržieb v úvode roka podporil i priaznivý bázický efekt v potravinovom segmente. Ten naopak brzdil dynamiku rastu v tejto časti maloobchodu počas celého minulého roka. Naopak, v nepotravinovom segmente, ktorý je zvyčajne citlivejší na kúpyschopný dopyt a nálady spotrebiteľov, sme zaznamenali v porovnaní s minulým rokom výrazne podpriemerné dynamiky rastu. Takýto vývoj by sa dal pritom považovať za prirodzené spomalenie. Udržanie dvojciferných dynamík rastu, aké sme pozorovali počas väčšiny posledných dvoch rokov, je aj vzhľadom na fázu ekonomického cyklu ekonomiky takmer nemožné. Čísla nepotravinového segmentu tak predsa len naznačujú, že prirodzené cyklické spomalenie rastu sa dostavilo už aj do spotreby domácnosti, hoci priaznivý bázický efekt v potravinovom segmente ho navonok čiastočne zakrýva.
Vo vnútri oboch segmentov, v potravinovom i nepotravinovom, sme aj v úvode roka mohli pozorovať pokračovanie dlhodobejších trendov. V tom potravinovom je to rastúca obľuba malých špecializovaných predajní potravín (16,8% medziročne oproti rastu veľkých reťazcov o 7,7% medziročne). Napriek tomu gro tržieb v potravinovom segmente stále pokrývajú veľké obchodné siete (nešpecializované predajne s prevahou potravín). V nepotravinovom segmente je to presun tržieb od tradičných kamenných predajní do online sveta. Internetové obchody si aj v januári udržali dvojcifernú dynamiku medziročného rastu (18,9%), naopak viaceré klasické podsegmenty nepotravinového maloobchodu vykázali medziročný pokles tržieb.

Po slabšom decembri sa do plusových hodnôt vrátil aj medziročný rast tržieb v predaji a údržbe áut (4,9%, oproti -5,9% v decembri). Januárové registrácie nových osobných áut však naznačujú, že toto zotavenie mohlo mať čiastočne len technický charakter (časový posun medzi predajmi a tržbami, či koncentrácia dopytu do drahších segmentov). Registrácie nových áut sa totiž v januári na Slovensku medziročne znížili o približne desatinu.

Premenlivé výsledky v úvode roka priniesli aj segmenty spájané s turistickým ruchom. Kým ubytovacím zariadeniam sa tržby medziročne znížili o -6,0%, stravovacím zariadeniam naopak vzrástli o 5,9%.

V úhrne sa tak tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut, ubytovacích a stravovacích zariadeniach (prepočet UniCredit Bank) v januári zvýšili o 0,8% (prepočet UniCredit Bank), pričom v medziročnom porovnaní sa dynamika ich rastu vrátila do kladných hodnôt, keď sa zrýchlila z -0,9% na 4,3%. Len mierne tak zaostávala za priemerom predchádzajúceho roka, kedy celkové tržby v úhrne vzrástli o 4,4%.

Výhľad

Spotrebiteľská nálada ostáva aj v úvode roka relatívne silná, výraznejšie nad dlhodobým priemerom. Za svojimi maximami už však predsa len začína zaostávať. Spotrebitelia pravdepodobne začínajú čoraz častejšie vnímať negatívne správy prichádzajúce zo svetovej ekonomiky, spotrebiteľskú náladu však mohla ovplyvňovať aj vyššia očakávaná inflácia v dôsledku nového odvodu uvaleného na obchodné reťazce. Fundamenty, ktoré podporujú spotrebu domácnosti, ostávajú silné, avšak aj tu sme v januári už mohli pozorovať prvé známky obracania trendu (nezamestnanosť). Zhoršujúca sa spotrebiteľská nálada i pozvoľne slabnúci trh práce by mohli začať pozvoľna nahlodávať aj tržby slovenských obchodníkov. Dynamika rastu tržieb by sa tak v priebehu tohto roka mohla i výraznejšie spomaliť. Priaznivý bázický efekt v potravinovom segmente by mal však aspoň štatistický pomáhať držať medziročný rast v plusových hodnotách počas väčšiny roka.

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky