Skupina CCC sa stala globálnym partnerom UNICEF

Skupina CCC je prvou poľskou spoločnosťou, ktorá sa stala globálnym partnerom UNICEF. Veľký záujem CCC prejavilo o programy zamerané na vzdelanie a ďalší rozvoj dievčat, vďaka čomu môžu získať možnosť plne využívať svoj potenciál.

 

Partnerstvo bolo uzatvorené koncom novembra v ženevskom sídle humanitárnej organizácie. Počas troch rokov bude spoločnosť CCC poskytovať finančné prostriedky na pomoc deťom po celom svete.

CCC je najväčšou obuvníckou spoločnosťou v strednej Európe a kľúčovým predajcom v Českej a Slovenskej republike. Spolupráca s UNICEF bude propagovaná vo všetkých obchodoch s obuvou v 21 krajinách, mimo iného v Poľsku, Česku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku alebo Maďarsku. Toto spojenie získa i celosvetový rozmer vďaka cyklistickému tímu CCC Team, ktorý bude mať pri závodoch po celom svete vedľa loga CCC vyobrazené na dresoch i logo UNICEF.

Skupina CCC sa dlhodobo angažuje v poskytovaní pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. V súlade so strategickou expanziou na zahraničné trhy a neustálemu rozvoju sa rozhodla, že všetky ďalšie činnosti v tejto oblasti by mali mať medzinárodný rozmer. „Globálne partnerstvo s Unicef je pre nás nesmierne dôležité, pretože môžeme realizovať princípy našej stratégie udržateľného rozvoja prostredníctvom aktivít realizovaných v našich predajniach obuvi, ako i prostredníctvom cyklistického tímu, ktorý sa zúčastní pretekov po celom svete. Sme hrdí na to, že sa môžeme pripojiť ku skupine obchodných lídrov, ktorí sú partnermi Unicef,“ hovorí Dariusz Miłek, predseda predstavenstva CCC.

Zdroj a foto: CCC