Maloobchodné tržby v novembri ďalej rástli

Maloobchodné tržby pokračovali v raste aj novembri a potvrdzovali tak silnú predvianočnú sezónu. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa v porovnaní s októbrom zvýšili o 0,6% (sezónne očistené). Dynamika ich medziročného rastu sa však predsa len mierne spomalila z 6,0% na 5,4%, toto spomalenie by sa však dalo pripísať výlučne na vrub nižšieho počtu pracovných dní (oproti minulému roku o 1 pracovný deň). Za silným rastom tržieb treba hľadať najmä silný trh práce, ktorý stále vykazuje dynamický rast miezd, ale aj silnú spotrebiteľskú dôveru, ktorá sa stále drží na pokrízových maximách.

 
Dynamický medzimesačný rast tržieb zaznamenali v novembri opäť oba hlavné segmenty – potravinový i nepotravinový segment. Tržby v potravinovom segmente však naďalej ostávali nižšie ako v rovnakom období minulého roka. Dynamika medziročného poklesu sa však ani v novembri už ďalej zásadnejšie neprehlbovala, a to aj napriek nižšiemu počtu pracovných dní. Naďalej pritom platí, že tržby medziročne klesajú najmä vo väčšom z dvoch potravinových podsegmentov – v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín, kam sa radia najmä veľké obchodné reťazce (-2,5%). Naopak, menší potravinový podsegment – špecializované predajne potravín – ďalej relatívne dynamicky rastie, keď ťaží z čoraz väčšej popularity malých predajní s prevažne lokálnymi potravinami (najmä vo väčších mestách). Tržby v tomto podsegmente v novembri medziročne vzrástli až o 11,8% (v októbri o 11,3%). Gro tržieb v potravinovom segmente sa však naďalej realizuje vo veľkých obchodných sieťach.

S nástupom predvianočnej nákupnej sezóny sa zdvíhajú aj tržby v nepotravinovom segmente, dynamika ich medziročného rastu sa udržala tesne nad 10%. Aj november naznačil dlhodobejší trend presunu tržieb od klasických kamenných predajní do online sveta, najmä v segmente elektroniky a domácich spotrebičov. Najrýchlejší medziročný rast tržieb, až o 20,8%, vykázali internetoví a zásielkoví predajcovia. Naopak, tržby naďalej medziročne klesali v špecializovaných (kamenných) predajniach s výpočtovou technikou (-6,4%) a nepatrne i v predajniach s tovarom pre domácnosť (-0,1%). Silný rast si v novembri udržali ostatné špecializované predajne (odevy, obuv, drogéria, lekárne a podobne – o 14,4%), zrýchlenie rastu vykázali predajcovia s tovarom pre kultúru a rekreáciu (7,0%), kam sa radia aj populárne vianočne darčeky ako hračky, knihy, či športové potreby. Dlhodobý pokles, napriek postupnému štartu populárnych vianočných trhov v druhej polovici mesiaca, opäť vykázali predajcovia na trhoviskách (-2,8%).

Tržby v novembri rástli aj obchodníkom mimo tradičného maloobchodu. Po slabšom októbri si medziročný rast tržieb polepšil v ubytovacích (z -2,0% na 3,5%) i stravovacích zariadeniach (z 1,7% na 4,3%). „Medzisezóna“ tak síce priniesla o niečo nižšie medziročné rasty tržieb v slovenskom turizme ako hlavná letná sezóna, slovenskí hoteliéri a reštauračné zariadenia si však udržali prevažne rastúci trend aj počas nej. Tržby sa v novembri zvyšovali aj predajcom áut, dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 1,9% na 6,3% (resp. z 0,8% na 4,9% po započítané servisov a predaja náhradných dielov).

V úhrne (prepočet UniCredit Bank) tak tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut, v hoteloch a reštauráciách v novembri vzrástli o 0,4% (sezónne očistené). V medziročnom porovnaní sa dynamika ich rastu zrýchlila z 4,7% na 5,6%.

Výhľad

Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom a napriek viacerým negatívnym správam z externého prostredia sa drží stabilne blízko pokrízových maxím a zatiaľ nevykazuje známky narastajúcich obáv spotrebiteľov. Pomáha jej pravdepodobne najmä silný trh práce. To by malo podporiť aj predvianočné tržby v slovenskom maloobchode. „Sila Vianoc“ by sa mala podľa našich očakávaní opäť zvýšiť, čo už naznačili októbrové i novembrové čísla maloobchodu. December by tento trend mal len podporiť.

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu
Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky