GfK: Diskonty a supermarkety rastú na význame

Pre 7 z 10 kupujúcich je ešte stále nakupovanie skôr zábavné ako náročné a nepríjemné. Pre české a slovenské domácnosti sú najdôležitejším miestom pre nákupy rýchlolobrátkového tovaru hypermarkety. Domácnosti chodia na nákupy do supermarketov a diskontov častejšie a aj na väčšie nákupy ako v minulosti. Diskonty zasa upevňujú svoju pozíciu pri veľkých zásobovacích nákupoch v oboch krajinách. Domácnosti presúvajú väčšie nákupy do menších moderných formátov. Význam malých a pultových predajní sa v oboch krajinách stále znižuje. Tieto zistenia pochádzajú z dlhodobého porovnania vývoja reálneho nakupovania Slovákov a Čechov zhrnutých v multiklientskej štúdii GfK Shopping FMCG.

 

Nakupovanie si Slováci a Česi užívajú

Bez nákupu potravín, nápojov a drogérie sa nezaobíde nikto. Preto je príjemným zistením, že pre 7 z 10 kupujúcich je ešte stále nakupovanie skôr zábavné ako náročné a nepríjemné. Ako teda nakupujeme? Nakupuje viac v akciách? Zaujímajú nás viac privátne značky? Spotrebiteľské správanie sa rýchlo mení, preto GfK prináša štúdiu GfK Shopping FMCG, v ktorej poukazuje na zmeny v nakupovaní domácností.

Slováci a Česi najviac minú v hypermarketoch

Najdôležitejším miestom pre nákupy rýchloobrátkového tovaru zostávajú v oboch krajinách hypermarkety. V Čechách v nich domácnosti minú necelú tretinu zo svojich výdavkov na potraviny, nápoje a drogériu, na Slovensku je to o niečo viac ako štvrtina.

„Pozícia najväčšieho nákupného formátu sa na Slovensku ustálila a v Čechách klesla. Svoj podiel však bez prerušenia ďalej posilňujú o niečo menšie nákupné miesta – supermarkety a diskonty. Jednou z ich hlavných výhod je i časová dostupnosť, ktorá je veľmi dôležitým kritériom pre stále viac kupujúcich. Diskonty a supermarkety, ako moderný typ obchodov vo väčšej blízkosti, tak naberajú na význame a kupujúci tu nakupujú častejšie,“ hovorí Ladislav Csengeri, Consumer Panel Service Director CZ&SK

Domácnosti chodia na nákupy do supermarketov a diskontov častejšie a aj na väčšie nákupy ako v minulosti. Pre supermarkety sú charakteristické práve väčšie doplňujúce nákupy čerstvého tovaru a zásobovacie nákupy, ktoré v rámci tohto formátu na Slovensku ešte posilnili. Diskonty zasa upevňujú svoju pozíciu pri veľkých zásobovacích nákupoch v oboch krajinách. Domácnosti teda presúvajú väčšie nákupy do menších moderných formátov.

Naopak, význam malých a pultových predajní sa v oboch krajinách stále znižuje a svoju pozíciu s námahou obhajujú aj špecializované obchody.

Domácnosti viac nakupujú polotovary

Najväčšie položky v nákupnom košíku domácností v supermarkete i v diskonte tvoria čerstvé a chladené potraviny. Tvoria viac ako polovicu hodnoty nákupu. Čerstvé a chladené potraviny posilnili aj vo veľkých zásobovacích nákupoch.

Pre supermarkety ako aj diskonty je dôležitý aj košík polotovarov, ktoré dosiahli v oboch krajinách vyšší podiel ako pred piatimi rokmi. V rámci nich majú pozitívny vývoj napr. rôzne hotové jedlá, šaláty, delikatesy alebo jedlá pripravované priamo v obchode.

Zdroj: GfK, Ilustračné foto: Pixabay.com