Zahraničný obchod v septembri opäť v prebytku, obrat mierne sklamal

Zahraničný obchod sa v septembri v súlade s očakávaniami vrátil k prebytkovej bilancii. Podľa údajov Štatistického úradu prevýšil objem vývozov objem dovozov o 437 mil. EUR. V porovnaní so septembrom minulého roka sa prebytok bilancie zahraničného obchodu mierne znížil, a tak 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu klesol z 3,6% na 3,5% HDP.

 
Kým bilancia zahraničného obchodu neprekvapila, obrat v zahraničnom obchode už úplne nenaplnil naše očakávania. Napriek o jeden deň väčšiemu počtu pracovných dní sa dynamika medziročného rastu dovozov aj vývozov zrýchlila len nepatrne a v zásade ostala na úrovniach 5-6%. V porovnaní s letnými dovolenkovými mesiacmi sa po očistení o tradičnú sezónu znížili ako vývozy, tak aj dovozy.

Objem vývozov sa v porovnaní s augustom znížil o 1,6% (sezónne očistené), v porovnaní priemerom letných dovolenkových mesiacov o -0,6% (sezónne očistené). Dynamika medziročného rastu vývozov sa tak zrýchlila len mierne z 5,1% na 5,8%. Naďalej platí, že ťažiskom rastu vývozov je najmä kategória stroje a prepravné zariadenia, kde sa vývozy zvýšili medziročne o 6,6% a bola zodpovedaná za takmer 4/5 celkového rastu vývozov. Predpokladáme, že ťahúňom sú stále najmä autá, viac však napovedia v piatok zverejnené čísla priemyslu. Akokoľvek, medzimesačný pokles vývozov naznačuje, že aj čísla priemyslu by mohli v septembri prekvapiť skôr na negatívnej strane, pričom sa nedá úplne vylúčiť ani nepatrný medziročný pokles produkcie.

Dovozy sa v septembri takisto medzimesačne znížili – o 2,4% (sezónne očistené). V priemere oproti dvom letným dovolenkovým mesiacom boli nižšie o -2,3% (sezónne očistené). Dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila len zanedbateľne z 4,9% na 5,2%. Nominálny (medziročný) rast dovozov pritom zvýrazňuje vyššia cena ropy na svetových trhoch kombinovaná so slabším eurom. V eurovom vyjadrení tak bola cena ropy Brent medziročne vyššia až o 9%. Nominálne dovozy minerálnych palív a mazív (ropa, plyn) tak medziročne vzrástli o viac ako štvrtinu a boli zodpovedné za viac ako tretinu medziročného rastu dovozov (bez ich zvýšenia by dovozy medziročne nerástli o 5,2%, ale len o 3,8%).

Výhľad

Napriek o niečo slabšiemu rastu obratu v zahraničnom obchode v septembri sa naše očakávania do ďalších mesiacov nemenia. Silný domáci dopyt podporený vyššími priemyselnými dodávky pred samotným štartom produkcie v novom závode Jaguár Land-Rover (riadna produkcia bola spustená v októbri), by mali ešte aj v nasledujúcich pár mesiacoch tlačiť na dovozy a dočasne zhoršiť bilanciu zahraničného obchodu. Následne by už nové exportné kapacity v krajine mali výraznejšie stimulovať rast vývozov (hoci čiastočne sa budú prejavovať aj na strane dovozov v dôsledku vyšších dovozov materiálov a tovaru do výroby). Na druhej strane, cyklické spomalenie rastu v Európe by mohlo spomaliť rast vývozu strojov, či elektrických zariadení. Efekt silného rastu automobilového priemyslu by mal však predsa len prevážiť (hoci na jeseň ho môže dočasne spomaliť zavádzanie štandardu WLTP) a prebytky zahraničného obchodu by sa mali počnúc prelomom rokov začať opäť významnejšie rozširovať. Rizikom pre zahraničný obchod je stále prípadné rozpútanie obchodnej vojny medzi EÚ a USA, či tvrdý Brexit. Obe by pocítil najmä slovenský automobilový priemysel (priamo i nepriamo, cez pomalší rastu európskych ekonomík).

Autor: Ľubomír Koršňák
Analytik, Makroekonomické analýzy trhu
___________________________________
Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky