Maloobchodné tržby rástli aj v septembri, predaje áut sa však prepadli

Bežná spotreba slovenských domácnosti sa zvyšovala aj v septembri. Naznačujú to tržby domáceho maloobchodu, ktoré sa podľa údajov Štatistického úradu v septembri zvýšili o 0,2% (sezónne očistené). Dynamika ich medziročného rastu sa tak zrýchlila z 3,0% na 3,6%. Potvrdzuje sa, že napätý trh práce, aj napriek miernej akcelerácií inflácie, naďalej drží spotrebiteľskú dôveru blízko niekoľkoročných maxím a dokáže podporovať i spotrebu slovenských domácnosti.

 

Pohľad do štruktúry maloobchodných tržieb naznačuje, že trendy z minulých mesiacov sa ani v septembri zásadnejšie nemenili. Naďalej platí, že nižšie tržby v porovnaní s minulým rokom vykazuje najmä potravinový segment. Avšak, kým v minulých mesiacoch sa dynamika medziročného poklesu tržieb v segmente postupne zmierňovala, september opäť priniesol medzimesačný pokles tržieb a prehĺbenie medziročného poklesu. Naďalej pritom platí, že tržby v segmente tlačia nadol najmä veľké obchodné siete (tržby obchodníkov v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín medziročne klesli o -4,2%). Naopak, malé špecializované predajne sa stále vezú na módnej vlne kvalitných potravín z blízkych domácich fariem a ich tržby sa medziročne zvýšili o 7,1%. Gro tržieb v potravinovom segmente sa však naďalej realizuje vo veľkých obchodných sieťach.

V nepotravinovom segmente naďalej platí, že sa nedarí najmä predajcom v kamenných obchodoch s výpočtovou technikou (-18% medziročne), či tovarom pre domácnosť (-1,4%). Nákupy tohto druhu tovaru sa pravdepodobne čoraz viac presúvajú smerom k internetovým obchodom, ktoré si držia dvojciferné dynamiky medziročného rastu (16,3%). Na dvojciferných úrovniach sa medziročný rast tržieb pohybuje aj u predajcov v ostatných špecializovaných predajniach (drogérie, obuv, odevy, lekárne atď – 13,3%). Medziročný rast blízko 10% (9,5%) vykázali aj obchodníci s tovarom pre kultúru a rekreáciu (knihy, športové potreby, hračky atď.). Pomerne vysokú volatilitu tržieb vykazujú obchodníci na trhoviskách, ich tržby boli v septembri medziročne nižšie o -2,7%.

Rastúca ekonomická sila slovenských domácnosti (a vysoká spotrebiteľská dôvera), ale i domácnosti ostatných krajín regiónu a EÚ, sa počas leta prejavovali aj na raste domáce turistického ruchu, ktorý si udržal rastovú trajektóriu aj po hlavnej dovolenkovej sezóne. Dynamika rastu tržieb v ubytovacích zariadeniach sa však už predsa len výraznejšie spomalila – z 13% v priemere počas júla a augusta na 4,6% v septembri. Naopak, reštaurácie si stále držali silný dvojciferný medziročný rast tržieb na úrovni 11,3%.

Naproti tomu, tržby predajcov áut a servisov sa aj v septembru ďalej znižovali, v porovnaní s augustom klesli až o -1,9% (sezónne očistené), pričom pokles zaznamenali už aj v medziročnom porovnaní (o -5,0%). Tržby predajcov (a výrobcov) áut v Európe v septembri negatívne ovplyvnil pravdepodobne najmä nový štandard WLTP, ktorý časť modelov ešte nezískala.

V úhrne tak tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut, v hoteloch a reštauráciách v septembri klesli o -0,3% (sezónne očistené), najmä v dôsledku slabších tržieb v predaji áut. Dynamika ich medziročného rastu sa tak spomalila z 3,8% len na 1,6%, čo bol najpomalší medziročný rast od novembra 2014. Aj napriek slabšiemu septembru (mimo maloobchodu) sa v úhrne za celý tretí kvartál rast tržieb spomalil len nepatrne. Tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut, v hoteloch a reštauráciách vzrástli rovnako ako v druhom kvartáli v priemere o 0,5% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 4,2% na 3,9%. Spotreba domácnosti by tak mala naďalej významným prispievateľom k rastu slovenskej ekonomiky. Zverejnené čísla obchodu sú v súlade s našimi pôvodnými očakávaniami.

Výhľad

Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom, po zimnom jemnom zhoršovaní sa v posledných mesiacoch opäť vyšplhala naspäť k pokrízovým maximám. Spotreba domácnosti by tak mala rásť aj v nasledujúcich mesiacoch, avšak v súlade s ekonomickým cyklom ekonomiky (ktorý už s výnimkou automobilového sektora pravdepodobne dosiahol vrchol) už dynamika jej rastu pravdepodobne nebude dosahovať silné úrovne z predchádzajúceho roka a bude sa pozvoľna spomaľovať.

Autor: Ľubomír Koršňák
Analytik, Makroekonomické analýzy trhu
___________________________________
Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky