Výrobcovia nealkoholických nápojov znížia obsah pridaného cukru o ďalších 10 %

Product , 12.10 2018

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd  na Slovensku 1) sa zaviazali postupne znížiť obsah pridaných cukrov v nápojoch o ďalších 10 % do roku 2020 a prispieť tak k celkovému zníženiu prijatých kalórií z potravín. Iniciatíva reaguje na meniace sa preferencie spotrebiteľov ako aj výzvu Európskej Komisie a členských krajín na koordinovaný prístup k reformulácii a zníženiu obsahu pridaných cukrov v potravinách a nápojoch2).

 

V nealkoholických nápojoch zníženie obsahu pridaných cukrov priamo vedie k zníženiu ich kalorickej hodnoty. Od roku 2000 do roku 2015 sa spoločnými silami podarilo výrobcom  znížiť priemerný obsah kalórií na 100 ml nápoja o 12 %, do roku 2020 ubudne ďalších 10 %. Naplnenie tohto ambiciózneho cieľa chcú výrobcovia nealkoholických nápojov dosiahnuť:

  • Reformuláciou – postupnou úpravou receptúr aj s použitím nekalorických sladidiel, napríklad stévie
  • Inováciou –  novými nápojmi s minimálne 30 % znížením energetickej hodnoty alebo úplne bez kalórií
  • Zvýšením marketingovej podpory –  a podielu nízkokalorických a nekalorických nápojov na trhu
  • Motiváciou spotrebiteľov a podporou konzumácie minerálnych a pramenitých vôd
  • Zvýšením ponuky – menších nápojových obalov pre lepšiu kontrolu prijatých porcií

Prijaté opatrenia tak pozitívne ovplyvnia viac ako 3 milióny ľudí na Slovensku a takmer 500 miliónov všetkých európanov.3)

„Plánujeme pokračovať v inováciách a rozširovaní nášho portfólia tak, aby si každý spotrebiteľ mohol pre seba vybrať nápoje, ktoré mu chutia a zároveň splnia jeho zvýšené nároky na zdravý životný štýl. Chceme prispieť svojim podielom k tomu, aby si tí, ktorí chcú obmedziť celkový príjem kalórií, mohli vybrať nealkoholický nápoj so zníženou energetickou hodnotou alebo úplne bez obsahu kalórií, a mali k dispozícii svoje obľúbené nápoje v menších obaloch, pre lepšiu kontrolu prijatých porcií“, hovorí Lucia Morvai z Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd.

Dobrovoľný záväzok výrobcov nealkoholických nápojov je prvým sektorovým záväzkom na Slovensku na podporu všeobecného cieľa EÚ na zníženie obsahu pridaných cukrov v potravinách o 10%. Asociácia výrobcov nealkoholických  nápojov a minerálnych vôd na Slovensku aktívne spolupracuje aj s Úradom verejného zdravotníctva SR v pracovnej skupine zameranej  na reformulácie a formulovanie zásad zdravej výživy s ohľadom na rizikové faktory.

avnm-infografika-zavazok 10%_Page_1

1)       https://nealkonapoje.sk/o-avnm/

2)       https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2016/06/17/epsco-conclusions-food-product-improvement/

3)       https://www.unesda.eu/mediaroom/european-soft-drinks-sector-commits-reduce-added-sugars-10-beverage-industry-joins-forces-triple-pace-sugar-reduction-2020/

Zdroj: AVNMV, Ilustračné foto: Pixabay.com