Potravinárska komora Slovenska hľadá inšpiratívne príbehy aj najlepšie inovácie

Potravinárska komora Slovenska vypisuje prvý ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Potravinárske podniky môžu nahlasovať svoje inovácie, inovatívne technológie, či reformulované výrobky celkovo do šiestich kategórií. Zároveň sa môžu začínajúci potravinári pochváliť svojim úspešným príbehom, a ktokoľvek môže nominovať osobnosť, ktorá významným spôsobom prispela k rozvoju potravinárstva.

 

Potravinárske podniky združené v Potravinárskej komore  Slovenska si na valnom zhromaždení v apríli tohto roku stanovili víziu do roku 2030: Chceme byť moderné a konkurencieschopné odvetvie, ponúkajúce zdravé, inovatívne výrobky, so zníženým dopadom priemyselnej výroby na životné prostredie. Stratégia na dosiahnutie tejto vízie sa dá zhrnúť do 3 bodov: zvyšovanie potravinárskej produkcie na Slovensku, zavádzanie inovácií a výsledkov výskumu do praxe, a celkové zlepšovanie podnikateľského prostredia. „Súťažou chceme vyzdvihnúť potravinárske podniky, ktoré sa snažia zavádzať inovatívne technológie a inovovať svoje výrobky. Dúfame, že takýmto spôsobom inšpirujeme aj ostatných potravinárov, aby sa nebáli inovácií a zavádzania nových technológií do svojej výroby. Úspešnými príbehmi začínajúcich potravinárov by sme radi poukázali na atraktivitu nášho odvetvia, kde sa dá využiť kreativita od prípravy zloženia výrobku, cez marketing až po jeho vystavenie na predajnom mieste,“ uvádza Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Súťaž je otvorená pre všetky potravinárske podniky so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sa zaoberajú potravinárskou výrobou. Do súťaže sa môžu prihlasovať v termíne od 1. septembra do 31. októbra. V novembri prebehne vyhodnotenie súťaže nezávislou odbornou porotou. Víťazi kategórií budú slávnostne vyhlásení počas valného zhromaždenia Potravinárskej komory Slovenska dňa 13. decembra 2018.

Súťažné kategórie:

A/ Inovatívny výrobok

B/ Inovatívna technológia

C/ Inovácia v rámci potravín na osobitné výživové účely

D/ Reformulácia roka

E/ Začínajúci potravinár

F/ Osobnosť potravinárstva

A5-letak-potravinarska komora_FINAL

Viac informácií o súťaži sa nachádza na internetovej stránke www.potravinari.sk.