Agrorezort spúšťa ďalšie opatrenie pre viac slovenských potravín na pultoch

Place, Present 03.09 2018

Po úspechoch projektu „Chcem dodávať“, prichádza agrorezort s ďalším podporným opatrením pre viac slovenských výrobkov na pultoch. Poľnohospodári budú môcť investovať do výstavby objektov a skladovacích kapacít, zvýšiť efektívnosť výroby či spustiť produkciu nových výrobkov. Do integrovaného projektu sa musia prihlásiť minimálne tri podnikateľské subjekty.

 

 

„Podporujeme spoluprácu v potravinovo-dodávateľskom reťazci na Slovensku. Touto výzvou chceme posilniť odvetvia živočíšnej a rastlinnej výroby, ktoré si vyžadujú ďalší rozvoj. Spoluprácou docielia prvovýrobcovia a spracovatelia efektívnejší zásobovací reťazec. Prispeje to k zvýšeniu dostupnosti kvalitných slovenských potravín pre našich slovenských spotrebiteľov. Do výzvy sa môžu zapojiť len subjekty so sídlom na Slovensku,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V rámci výzvy môžu záujemcovia požiadať o financie na rôznorodé ciele. Ide napríklad o zvýšenie skladovacích kapacít a pozberovú úpravu, zlepšenie kvality a úrodnosti pôdy, rozšírenie vlastnej výroby, zavedenie nových technológií a zároveň prispenie k zníženiu záťaže na životné prostredie, ale i zlepšenie propagácie a marketingu. Výzva umožňuje aj diverzifikovanie činnosti podniku na nové výrobky, ktoré predtým neboli predmetom ich činnosti či zásadnú zmenu výrobného procesu.

Celková výška integrovanej výzvy predstavuje takmer 50 miliónov eur. „Našou snahou je podporiť najmä poľnohospodársky rozvoj v menej rozvinutých regiónoch. Prostredníctvom výzvy môžu farmári zvýšiť aj zamestnanosť,“ vysvetlil Jaroslav Gudába, generálny riaditeľ sekcie programov rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR. Na podporu regiónov okrem Bratislavského kraja je vyčlenených 42 miliónov eur a pre  Bratislavský kraj takmer 8 miliónov.

Výzva je orientovaná na rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov a rozvoj miestneho trhu. Krátky dodávateľský reťazec je taký, ktorého súčasťou nie je viac než jeden sprostredkovateľ medzi poľnohospodárom a spotrebiteľom. Tzv. sprostredkovateľom je napr. reštaurácia, školská jedáleň, hotel, nemocnica, závodná kuchyňa, obchod či veľkoobchod. Miestny trh je vymedzený ako okruh 100 km od miesta pôvodu výrobku alebo územie kraja pôvodu výrobku (poľnohospodárska komodita – napr. ovocie, zelenina, mlieko, hrozno, ošípané…). „Výzvu sme zverejnili so značným predstihom už teraz, aby mali žiadatelia dostatok času pripraviť projekty. Samotné podávanie a prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude totiž možné totiž až do októbra,“ dodal J. Gudába.

Zdroj: MPRV SR, Ilustračné foto: Pixabay.com