Podľa agentúry GFK má Kaufland priemerný počet vystavení slovenských produktov

Výsledky prieskumu spoločnosti GfK o podiele vystavených slovenských produktov na pultoch reťazcov sú známe. Ukázali, že na pultoch našich obchodov je vo všetkých sledovaných sieťach a v ich formátoch v priemere 2 626 vystavení slovenských produktov, čo je mierny nárast oproti minulému roku. V rámci maloobchodu má jednoznačne najviac vystavení slovenských výrobkov v absolútnom počte spoločnosť Kaufland, v ktorej priemerný absolútny počet vystavení slovenských produktov je 5508, čo je viac ako dvojnásobok slovenského priemeru. Tento počet kontinuálne rastie od roku 2016 a len dokazuje snahu reťazca o podporu  slovenských dodávateľov.

 

Prieskum sledoval celkovo 32 kategórií tovaru. Najväčší percentuálny podiel vystavených výrobkov je už tradične v kategóriách mlieko, balený chlieb a pečivo, vajíčka a balené vody. V absolútnom počte vystavení výrobkov však vedie pivo, víno, vody, liehoviny, mlieko či jogurty. Vo všetkých 32 sledovaných kategóriách tovarov má Kaufland vyšší absolútny počet vystavení výrobkov ako je priemer na slovenskom trhu. To isté platí aj pre podrobnejšie členenie, v ktorom boli tieto kategórie rozdelené do 93 podkategórií.

V percentuálnom podiele je najviac vystavených výrobkov práve v obchodnej sieti COOP Jednota (57%) a v CBA (49%). Najmenej je ich už dlhodobo v sieti LIDL (15%). Veľmi podobný podiel majú reťazce Tesco (41%), Billa (39%) a Kaufland (39%). Celkový obraz diania na trhu však vo veľkej miere dopĺňajú práve absolútne čísla, ktoré ukazujú, že najviac vystavení slovenských výrobkov je v predajniach s najväčšou predajnou plochou. Avšak percentuálny podiel má v takomto prípade tendenciu byť nižší. Ak teda vezmeme do úvahy jednotlivé formáty predajní, najvyšší priemerný absolútny počet vystavení slovenských produktov sa nachádza práve v Kauflande (5 508), za ním nasleduje Tesco (4 903) a Billa (2 118).

„Čísla, ktoré vyšli z tohto prieskumu odzrkadľujú náš zámer prinášať zákazníkom naozaj pestrú ponuku výrobkov. Dlhodobo sa snažíme podporovať nielen väčších slovenských dodávateľov, ale aj menších regionálnych výrobcov. Aktuálne spolupracujeme celkovo s 42 takýmito menšími dodávateľmi a ich počet chceme aj naďalej zvyšovať. Taktiež sme uviedli na trh nový produktový rad so slovenskými výrobkami, ktorý nesie príznačný názov Z lásky k tradícii,“ hovorí Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

Celkovo platí, že v žiadnom sledovanom reťazci neprišlo v tomto roku k poklesu podielu vystavených výrobkov zo Slovenska. Naopak, u väčšiny došlo k nárastu o 1 – 3 percentuálne body. Celkový podiel sa medziročne zvýšil na 40,2%.

Zdroj a foto: Kaufland