Nový predseda SPPK je Emil Macho

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora má nového predsedu. Dlhoročného predsedu Milana Semančíka na tomto poste strieda Emil Macho.

 

Emil Macho získal podporu nadpolovičnej väčšiny delegátov, ktorá ho 3. mája 2018 v Nitre zvolila na XXXI. Valnom zhromaždení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Nový predseda SPPK Emil Macho hovoril o prepojení súčasnej nepriaznivej spoločenskej a politickej atmosféry vyvolanej odkrývaním káuz o zneužívaní agrodotácií s novými výzvami, ktoré stoja pred Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.

„Sme na prahu prelomového obdobia. Žijeme v čase, keď musíme zabojovať o verejnú mienku. Dnešný slovenský aktívny poľnohospodár si musí zaslúžiť uznanie, že prežil. Namiesto toho sa nám dostáva opovrhnutie od spoločnosti. Neexistujú malí a veľkí, len tí, ktorí využívajú a zneužívajú systém a tí, ktorí vyrábajú potraviny s pridanou hodnotou“, uviedol nový predseda SPPK Emil Macho.

Emil Macho za nové výzvy označil zvýšenie objemu finančných prostriedkov do odvetvia.  Cieľom je štátna pomoc v roku 2019 v objeme 70 miliónov eur a jej efektívne prerozdelenie najmä pre citlivé komodity a živočíšnu výrobu. Prioritu je aj prijatie národnej pozície v Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020 a dokumentu, národnej stratégie v agropotravinárstve. Nemenej podstatné bude aj zvýšenie sebestačnosti v základných komoditách, novela zákona o odpadoch či riešenie neprimeraných podmienok  v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.

Podľa Emila Macha sú poľnohospodárstvo a potravinárstvo základom suverenity každej jednej krajiny. Rozumné štáty by mali pochopiť, že pôda je národné bohatstvo krajiny a zároveň aj neobnoviteľné bohatstvo. Potravinová sebestačnosť sa musí stať prioritou štátneho rozpočtu. „Verejnosť musí počuť, že pokiaľ nepodporíme našich poľnohospodárov a potravinárov, stále tu budeme mať žalostných 40% slovenských potravín v obchodoch“, doplnil E. Macho.

Na čele najväčšej agropotravinárskej samosprávy bude Emil Macho počas najbližších troch rokov až do ďalších volieb do orgánov SPPK. Je súčasným podpredsedom Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Trnave, vo volebnom období 2015-2018 bol členom Predstavenstva SPPK a zároveň je aj generálnym riaditeľom Agropodniku a.s. Trnava. Má 39 rokov, žije v Trnave.

Delegáti XXXI. Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory si zvolili aj nových členov Predstavenstva SPPK, Dozornej rady SPPK a podpredsedov SPPK. Podpredsedom SPPK pre poľnohospodárstvo sa stal Miroslav Štefček (Poľnohospodárske družstvo Ludrová) a podpredsedom SPPK pre potravinárstvo je Marián Šolty (Levické mliekarne, a.s.). Bývalý predseda SPPK Milan Semančík bude v novom volebnom období pôsobiť ako člen Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Zdroj a foto: SPPK