Retail Innovation Conference II ukáže trendy v retail dizajne a remodelingu

Komorný festival inovácií Retail Innovations Conference II prinesie už 12. apríla do legendárneho bratislavského hotela Radisson Blu Carlton veľa inšpirácie pre divákov, ktorí sa zaujímajú o retail. O svoje skúsenosti sa podelí expertka na behaviorálnu analytiku Ronny Max z USA. O podujatí a trendoch v retaile sme sa rozprávali s autorom konceptu RIC a dlhoročným retailovým konzultantom Tiborom Taberym.

 

Ako hodnotíte predchádzajúci ročník?

Tento projekt si doslova vypýtal trh. Minulý rok sme plánovali komorné podujatie pre niekoľko desiatok zanietených odborníkov z retailu. Napokon na prvý ročník novej komunikačnej platformy prišlo až 220 účastníkov, z ktorých takmer polovica bola na úrovni top manažmentu retailu. Podľa dotazníkov a osobných rozhovorov sme vrchovato naplnili očakávania účastníkov, partnerov aj rečníkov. Na druhý ročník sa už prihlasujú účastníci, ktorí pozitívne informácie o festivale počuli z viacerých nezávislých zdrojov.

Zdá sa, že retail zachvátila epidémia remodelingu a nových konceptov. Téma bude i nosnou časťou programu. Prečo remodeling a kde vidíte zásadné rezervy pri jeho realizácii?

Operujem viaceré retailové projekty a „remodeling“ sa stáva v branži doslova mantrou. Preto je to téma nášho eventu. Mení sa zákazník, vnímanie služby, mení sa „estetický status“. Viaceré siete preto riešia najprv otázky dizajnu, typografi e, farebnosti či nábytku. Mnohí filiálky remodelujú, zaznamenajú prirodzené zvýšenie návštevnosti a sú spokojní. Nie je to správna stratégia. Problémom nie sú škaredé obchody, ale nefunkčné obchody. Tvrdé dáta a ukazovatele výkonnosti sú základom pre každý remodeling. Napríklad nižšie regály znížia objem zásob, zmena rozloženia regálov a tovaru zrýchli nákup, typológia osvetlenia šetrí náklady a podporuje predaj a podobne.

Pozvanie do Bratislavy prijala špičková expertka Ronny Max a holandský dizajnér Martijn Frank Dirks. Na čo sa môžu účastníci RIC II tešiť?

Ronny Max je zakladateľkou Behavior Analytics Academy a agentúry Silicon Waves. Spolupracovala s viac ako 150 obchodníkmi, poskytovateľmi riešení a inými komerčnými subjektmi, ale aj so Standfordskou Univerzitou. Rieši stratégie a expertízy v oblasti technológii monitorovania správania zákazníkov. Zameriava sa na optimalizáciu procesov, nákladov a zvyšovanie profitability v kamenných obchodoch. Martijn sa špecializuje na retailový dizajn a predstaví aspekty úspešného remodelingu filiálok. Oslovili nás jeho realizácie a projekty, ktoré sú v komunite ľudí z branže považované za európsku špičku. V jeho portfóliu sú projekty pre start-upy, ale aj pre značky ako Albert Heijn, Old Amsterdam či Douwe Egberts. Podnetné informácie a príklady z praxe však prinesú tiež zástupcovia spoločností IKEA, Alza, Minit a osobnosti, ako Peter Seidner či Patrícia Jakešová.

Sektor retailu a služieb je druhý najväčší zamestnávateľ a má podobne ako priemysel veľký problém s kvalifikovanou pracovnou silou. Je aj toto dôvod, prečo bude celá jedna sekcia venovaná ľudským zdrojom?

Minulý rok sme festival oživili témou „lojalita“. Teraz sme si vybrali „ľudské zdroje“. Budeme spoločne s rečníkmi hľadať odpoveď na otázku, ako sa z jednoduchého „podávača tovaru“ darí vychovať predavačov a obchodníkov. Účastníci festivalu sa dozvedia ako pristupovať k ľuďom tak, aby sa sami prihlásili a zotrvali vo firme. Chceme sa zamyslieť nad motiváciou našich predavačov.

Súčasťou remodelingu reťazcov pôsobiacich na Slovensku je inštalácia samoobslužných pokladníc. V zahraničí Amazon predstavil obchod úplne bez personálu a obchodníci experimentujú s robotmi. Budú toto riešenia, ako vystúpiť z kolotoča náborov, zaúčania a ukončovania pracovného pomeru?

Budú „samojazdiace“ autá znamenať koniec šoférovania vozidiel? Technológia nevytvára čierno biely svet. Operátorovi služby musí byť jasná rola jeho dotykového personálu, následne musí urobiť všetky potrebné opatrenia aby túto rolu efektívne naladil. Nie je to o veku, pohlaví, plate, tréningu, ošatení… Je to o úprimnom dizajne celej služby.

Medzi trendy retailu patrí personalizácia a zážitkové nakupovanie. Ako môžu prispieť remodeling a kvalifikovaný personál obchodníkom, aby udržali krok s trendom?

Tak, že zážitkové nakupovanie sa nebude stotožňovať len s „kávičkou“ pre čakajúceho zákazníka. Remodeling je konečná forma prestavby kamennej predajne, ale z môjho pohľadu to nie je iba fyzická „rekonštrukcia“ obchodu. Je to systémové vylepšenie služby, upgrade na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Samozrejme je dobré na konci vidieť aj estetickú zmenu, krajší obchod, ale iba pekná predajňa z dlhodobého hľadiska ešte nikomu vernosť zákazníkov nepriniesla.

Registrujte sa na festival ešte dnes!