Spotreba ďalej rastie, v január však negatívne prekvapil

Maloobchodné tržby v úvode roka mierne sklamali. Podľa údajov Štatistického úradu sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili až o 1,5% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 5,6% na 4,4%. Maloobchodné tržby si tak pripísali najpomalší medziročný rast od februára minulého roka. Dôvodom bol najmä prekvapivý výrazný pokles tržieb v inak stabilnejšom potravinovom segmente. Aj napriek tomu ostáva spotreba domácnosti silná, blízko úrovni doterajších maxím z predkrízového roku 2008. Spotrebe domácnosti pomáha najmä silný trh práce, ktorý najmä v západnej časti Slovenska vykazuje známky prehrievania, ale aj relatívne vysoká spotrebiteľská dôvera, ktorá sa posledné mesiace stabilizovala blízko 10-ročných maxím, či nízke úrokové sadzby.

 
Pohľad na štruktúru maloobchodných tržieb prináša hneď niekoľko prekvapení. Pozitívne prekvapil najmä predaj na trhoviskách. Už niekoľko rokov klesajúci segment, ktorý vykazoval pozitívne čísla maximálne tak v decembri počas vianočných trhov (v roku 2017 dokonca ani v decembri), prekvapil v januári rekordne silným dvojciferným medzimesačným aj medziročným rastom. Tržby na slovenských trhoviskách boli medziročne vyššie až o 40,4%. Váha segmentu je však zanedbateľná, realizuje sa tu len okolo 0,2% všetkých tržieb v maloobchode, a teda aj vplyv na celkové čísla maloobchodu bol zanedbateľný. Aj ostatné segmenty nepotravinového maloobchodu si však držali prevažne rastúci trend. V porovnaní s decembrom sa znížili len tržby v maloobchode s predajom tovarov pre kultúru a rekreáciu (knihy, hračky, športové oblečenie atď – t.j. populárny vianočný tovar), dynamika medziročného rastu sa tu však vďaka priaznivému bázickému efektu zrýchlila z 8,8% až na 23,0%. Silný dvojciferný medziročný rast tržieb si pripísal aj maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť (16,3%) a ostatným tovarom v špecializovaných predajniach (21,4%). Naopak, bázický efekt podľa očakávaní ubral z dynamiky medziročného rastu tržieb internetových obchodov (z 17,4% na 7,9%), tržby predajcov výpočtovej technicky dokonca zatlačil v medziročnom porovnaní do mínusu (-8,8%). V oboch segmentoch sme však mohli pozorovať aspoň medzimesačný nárast tržieb (po zohľadnení sezóny).

Negatívnym prekvapením januárových tržieb bol najmä výrazný prepad tržieb v potravinovom segmente, v dôsledku klesajúcich tržieb v jeho hlavnej časti – v maloobchode v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín, kam patria aj veľké obchodné reťazce. Tržby tu medziročne poklesli až o -5,4% a pripísali si tak najvýraznejší medziročný prepad od konca roka 2008. Keďže v ekonomike nevidíme žiadne faktory, ktoré by mali potenciál vysvetliť takýto prudký prepad tržieb, predpokladáme, že sa jednalo len o krátkodobý technický výkyv. Neprekvapilo by nás ani keby Štatistický úrad údaje za január spätne revidoval. Potvrdzuje to aj pohľad na druhý, výrazne menší, segment maloobchodu s po

ravinami – malé špecializované predajne potravín, ktoré aj v januári pokračovali v dynamickom raste – dynamika medziročného rastu sa tu zrýchlila z 1,5% na 7,7%.
Stále pozitívny vývoj a pretrvávajúcu silnú spotrebu domácnosti potvrdzujú tržby mimo maloobchodu. Dynamicky rast tržieb si v januári pripísali najmä slovenské ubytovacie zariadenia – ich tržby sa medziročne zvýšili až o rekordných 30,6%. Práve väčší príklon k zimným dovolenkám mohol byť jedným z faktorov, ktorý negatívne ovplyvni bežné tržby vo veľkých potravinových reťazcoch. Medziročný rast si držia aj reštauračné zariadenia, hoci „len“ o 4,8%. Po decembrovom vianočnom spomalení sa v januári opäť zrýchlil rast tržieb aj predajcom áut a autoservisom – z 8,7% na 15,9% (v samotnom predaji áut z 5,5% na 12,6%).
V úhrne si tak tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut, v hoteloch a reštauráciách v januári polepšili o 0,5% (sezónne očistené – prepočet UniCredit Bank), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 5,5% na 7,0%.

Výhľad

Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom blízko pokrízových maxím. Slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce (rastúca zamestnanosť aj mzdy). Spotrebu domácnosti by navyše mali ďalej podporovať aj nízke úrokové sadzby. Z tohto dôvodu očakávame, že rastúci trend by si mali maloobchodné tržby udržať aj v úvode tohto roka a slabší výkon potravinového maloobchodu v januári bol len krátkou odchýlkou od tohto trendu.

Zdroj:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.