Najmenej digitalizované sú potravinárske firmy a malí podnikatelia

Prieskum o aktuálnej situácii a očakávaniach v oblasti digitálnej transformácii odhalil, že firmy do 20 zamestnancov, ako aj potravinárske spoločnosti majú rezervy v oblasti zavádzania nových informačných technológií. Najvyššia úroveň je v IT segmente.  

 

Z prieskumu vyplýva, že zo všetkých oslovených slovenských manažérov až 38 % nevie, čo je zmyslom digitálnej transformácie a viac ako polovica opýtaných síce vie o čo ide, ale nepozná presné detaily. Výskum súčasne odhalil, že iba 15 % firiem má stratégiu na digitalizáciu svojich činností. Najväčšie rezervy v tomto majú práve malí podnikatelia a potravinárske firmy. Digitalizácia procesov zaostáva najmä v oblasti výroby a prípravy výroby, logistike a ľudských zdrojov. Za najväčšie bariéry nástupu moderných technológií firmy považujú obmedzené finančné a ľudské zdroje. Súčasne firmy v súvislosti s digitalizáciou neočakávajú prepúšťanie zamestnancov, ale skôr  preškoľovanie ich zručností a vedomostí.

Podľa tohto prieskumu, ktorý nedávno uskutočnila spoločnosť Trexima Bratislava v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ), budúci úspech slovenských firiem závisí od vonkajších okolností, ako je legislatíva, ľudské zdroje kúpna sila a podnikateľské prostredie. Digitalizáciu vníma až 85 % slovenských firiem z pohľadu konkurencieschopnosti ako príležitosť a potenciál na ďalší rozvoj. Prieskumu taktiež vyplynulo, že základom úspechu a konkurencieschopnosti slovenských firiem budú inovácie. „Účelom digitálnej transformácie je priniesť nové efektívne riešenia pre správu firemných dát a procesov, elektronizáciu dokumentov alebo ochranu osobných údajov,“ konštatuje Tomáš Zverbík, ECM Business Consultant, Konica Minolta Slovakia. V súvislosti s digitalizáciou oslovené firmy očakávajú zrýchlenie cesty produktov k zákazníkovi, rast konkurencieschopnosti, produktivity či úsporu nákladov.  „Aby slovenské firmy obstáli v konkurenčnom boji v súvislosti s digitálnou transformáciou bude veľmi dôležité monitorovať požiadavky zamestnávateľov na zmeny vedomostí a zručnosti pracovnej sily a vyvíjať tak tlak na systém celoživotného vzdelávania v oblasti kvalitnej prípravy ľudí pre trh práce“ uviedla Lucia Dítětová manažérka spoločnosti Trexima Bratislava.