Pekári chcú zastaviť deformáciu trhu

Slovenskí pekári, združení v Rade pekárov SR, na svojom poslednom zasadnutí definitívne schválili materiál, ktorý obsahuje návrh konkrétnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia v pekárenskej oblasti, a ktorý zároveň aktualizuje výrobné náklady za rok 2017 na základné pekárenské výrobky – chlieb a rožok.

 

Tento komplexný dokument sa pekári rozhodli predložiť nielen Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ale i vláde Slovenskej republiky. Týmto dokumentom zároveň žiadajú o pomoc pri nastavovaní férových podnikateľských podmienok na trhu a záchrane pekárskeho remesla. Materiál preto stanovuje na základe podkladov od Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva z roku 2014 takzvané ekonomicky oprávnené náklady, t. j. minimálne náklady za rok 2017, za ktoré sú v súčasnosti pekárne v priemere schopné vyrábať chlieb a rožky.

„Slovenskí pekári a prvovýrobcovia žiadajú vládu SR o podporu základnej logiky podnikania – a to, aby sa pekárenské výrobky nesmeli predávať pod výrobné náklady, čo dnes priamo zakazuje platný zákon o cenách. Avšak v legislatíve chýbajú konkrétne nástroje vymožiteľnosti tohto princípu,“ uviedol predseda Rady pekárov SR Vojtech Gottschall.

Pekári preto navrhli konkrétne doplnenia a zmeny pripravovaného zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorý by mal byť podľa informácií z rezortu pôdohospodárstva pripravený do medzirezortného pripomienkového konania.

„Náš návrh obsahuje niekoľko zásadných pripomienok, pri ktorých neexistuje žiaden relevantný dôvod, aby ich vláda SR, resp. Národná rada SR neakceptovala. Navrhujeme, aby zákon stanovil ako jednu z neprimeraných podmienok dohodu o takej cene výrobku, ktorá nedosahuje výrobné náklady, a zároveň, aby bol odberateľ povinný vrátiť výrobcom prospech, ktorý získal tým, že si neprimeranú podmienku v zmluve vynútil,“ zdôrazňuje Vojtech Gottschall.

Podľa pekárov tieto jednoduché zmeny môžu zásadným spôsobom pomôcť ekonomickej rovnováhe, a to nielen v pekárenskom odvetví, ale aj v ostatných oblastiach potravinárskeho priemyslu. Rada pekárov SR zároveň navrhuje vláde určiť v tejto súvislosti záväzné mechanizmy tvorby odbytových cien ich vecným usmerňovaním podľa zákona o cenách, a teda určením minimálnych odbytových, resp. pultových cien.

Platná legislatíva takýto zásah umožňuje a ani v Európe nie je takýto zásah neznámy. Dôkazom je okamžitý zásah francúzskej vlády a aktuálne prijatie nového zákona o potravinách. Tamojšia vláda chce poskytnúť svojim farmárom lepšie podmienky pri predaji ich výrobkov do maloobchodných sietí. Podľa návrhu by Francúzi mali zvýšiť minimálne odbytové ceny potravín, keďže francúzski farmári sa už dlhodobo vláde sťažovali, že supermarkety medzi sebou bojujú o zákazníka na ich úkor. A teda ceny za výrobky od farmárov tlačili neustále nadol. Na rovnaký problém deformácie trhu už roky vládu upozorňujú aj slovenskí pekári.

„Navrhované opatrenia nepochybne pomôžu nielen našim prvovýrobcom, ale výrazne tiež slovenským maloobchodným sieťam, ktoré sú pri určovaní cenotvorby zásadne ovplyvnené obchodnou politikou zahraničných obchodných reťazcov,“ uviedol Vojtech Gottschall.

ČO BY ĎALEJ MALA PODĽA PEKÁROV UPRAVOVAŤ LEGISLATÍVA:

  • Mala by určiť zákaz odberateľom dohodnúť s dodávateľmi pekárenskej produkcie cenu nižšiu, ako sú ich oprávnené náklady
  • Mala by zakotviť dohodu o cene, ktorá nedosahuje výrobné náklady, ako „neprimeranú obchodnú podmienku“
  • Mala by zvýšiť pokuty za porušenie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Zdroj: Rada pekárov SR, Ilustračné foto: Pixabay.com