Maloobchod ďalej rastie, spotreba domácnosti ostáva silná

Maloobchodné tržby naznačujú, že spotreba domácnosti ostáva silná. Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby v slovenskom maloobchode (bez predaja áut) v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,7% (sezónne očistené). Dynamika ich medziročného rastu sa tak zrýchlila 5,6% na 6,0%.

 

V novembri maloobchodné tržby slovenských obchodníkov po prvýkrát od vypuknutia krízy v roku 2008 dosiahli úroveň priemeru roku 2008 (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), za úplnými maximami z úvodu roku 2008 však stále ešte mierne zaostávajú. Spotrebu domácnosti na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách regiónu strednej a východnej Európy, výrazne podporuje silný trh práce (klesajúca nezamestnanosť, dynamicky rastúce mzdy), ale aj zlepšujúca sa spotrebiteľská dôvera, ktorá sa nachádza výrazne nad dlhodobým priemerom, či stále nízke úrokové sadzby.

Aj v novembri si medzimesačný aj medziročný rast tržieb pripísali oba hlavné segmenty maloobchodu – potravinový aj nepotravinový. Jediným odvetvím slovenského maloobchodu, ktorý v novembri zaznamenal medziročný pokles tržieb je dlhodobo klesajúci predaj na trhoviskách (-5,0%). Tržby v tomto sub-segmente sa zvyčajne citeľnejšie zvyšujú len v poslednom mesiaci roka, kedy sú nahor ťahané čoraz populárnejšími Vianočnými trhmi. Inak pozorujeme príklon spotrebiteľov k tradičným kamenným a v poslednom období najmä k internetovým obchodom. Aj v novembri si tak pozíciu rastového lídra slovenského maloobchodu udržali internetové a zásielkové obchody, s medziročným rastom tržieb o 17,4%. Počas celého roka im zdatne sekundujú aj špecializované predajne s výpočtovou technikou (15,9%). V novembri však silný dvojciferný rast zaznamenali aj predajcovia s tovarom pre domácnosť (16,5%), pravdepodobne už aj pod vplyvom blížiacich sa Vianoc. Sila Vianoc v maloobchode je výrazne ovplyvňovaná ekonomickým cyklom. Rastúca ekonomika a silný trh práce dávajú tušiť, že posledné Vianoce priniesli slovenským obchodníkom opäť dynamicky rast tržieb. Čiastočne to už naznačovali aj novembrové čísla maloobchodu. Typicky vianočné odvetvie maloobchodu – predaj tovaru pre kultúru a rekreáciu (knihy, hračky, športové potreby) zaznamenalo v novembri medziročný rast o 3,9% a pripísalo si tak len tretie medziročné zvýšenie tržieb v minulom roku, a to aj napriek silnému bázickému efektu s predvianočného obdobia predchádzajúceho roka.

Tržby v novembri rástli aj mimo maloobchodu. Prekvapivo silnú dvojcifernú dynamiku medziročného rastu si v novembri udržali predaje a údržba áut (o 15,8%), a to aj napriek tomu, že predaje nových áut na Slovensku už prevýšili dlhodobý potenciál, ktorý by naznačovala sila ekonomiky. To len potvrdzuje, že cyklické oživenie na trhu práce (a pri spotrebe domácnosti) je naozaj robustné. Medziročne vyššie tržby v turistickej medzisezóne zaznamenali aj slovenské hotely (o 6,8%) a reštaurácie (4,9%). Najmä v prípade hotelov, ktoré zažili silnú druhú polovicu predchádzajúceho roka vďaka predsedníctvu Slovenska v EÚ (Bratislava a okolie) ide o príjemné prekvapenie, ktoré naznačuje, že slovenský turistický ruch v súčasnom období silne ťaží z oživenia domácej a európskej ekonomiky a zlepšenej nálady spotrebiteľov.
V úhrne sa tržby z maloobchodu, predaja a údržby áut, hotelov a reštaurácií v októbri medzimesačne zvýšili o 0,6% (prepočet UniCredit Bank, sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 7,1% na 7,2%.

Výhľad

Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom blízko pokrízových maxím. Slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce (rastúca zamestnanosť aj mzdy). Spotrebu domácnosti by navyše mali ďalej podporovať aj nízke úrokové sadzby. Z tohto dôvodu očakávame, že rastúci trend by si mali maloobchodné tržby udržať aj v nasledujúcich mesiacoch. Aktuálny ekonomický cyklus pritom naznačuje, že posledné Vianoce mohli slovenských obchodníkov potešiť a vytiahnuť ich tržby na rekordné úrovne.

Autor: Ľubomír Koršňák, Zdroj: Makroekonomické analýzy trhu, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Ilustračné foto: Pixabay.com