GfK: Takmer 40 % ľudí na Slovensku očakáva lepší rok, ako bol ten minulý

Takmer 90 percent obyvateľov Slovenska očakáva, že rok 2018 bude približne rovnaký alebo aj lepší, ako bol ten uplynulý. „Ľudia na Slovensku sa pozerajú do najbližšej budúcnosti s optimizmom. Takmer 40 percent ľudí očakáva, že nadchádzajúci rok 2018 bude lepší ako bol predchádzajúci,“ hovorí Rastislav Kočan, Chief Commercial Officer GfK Slovakia. Väčšími optimistami sú hlavne mladí ľudia do 30 rokov. To, že bude o niečo horší ako rok 2017, očakáva na jeho začiatku len približne desatina obyvateľstva.

 

V čom očakávame, že bude rok 2018 lepší?

Opýtali sme sa ľudí očakávajúcich lepší rok 2018 na hlavné dôvody, vďaka ktorým ho takýto predpokladajú.

Takmer polovica z nich si myslí, že sa im zlepší ich finančná situácia. Vyše dve pätiny z nich (42 %) čaká, že bude ich život v osobnej oblasti (zážitky, skúsenosti, vzdelávanie) lepší ako bol v roku 2017. Zvyšujú sa aj očakávania v oblasti pracovného života a úspechov, ale aj v oblasti rodiny a blízkych, kde v oboch oblastiach 37 % ľudí očakáva lepší rok, ako bol ten uplynulý. Najviac to čakajú ľudia do 30 rokov.

Lepší rok v oblasti svojho zdravotného stavu alebo svojich blízkych čaká až 28 percent z nich, pričom sú to hlavne ľudia vo vekovej kategórii nad 60 rokov.

Čoho sa obávame v roku 2018?

Tých ľudí, ktorí očakávajú horší rok 2018 ako bol ten predchádzajúci, sme sa opýtali na hlavné dôvody ich negatívnych očakávaní.

Ľudia považovali minulý rok 2017 za horší v prvom rade kvôli zhoršeniu svojej finančnej situácie a rovnako tieto očakávania sú dôvodom pesimizmu v roku 2018 (až 46 percent). Najviac sa toho obávajú ľudia s čistým mesačným príjmom do 800 euro. Horšiu politickú situáciu na Slovensku v roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom očakáva až 38 percent tých ľudí, ktorí očakávajú horší rok. Vyše jedna tretina z nich čaká aj zhoršenie celkovej ekonomickej situácie v našej krajine.

Zhoršenie zdravotného stavu, či stavu svojich blízkych v roku 2018 očakáva jedna tretina z tých, čo očakávajú horší rok 2018. Rovnako 33 percent z nich  čaká, že všeobecná nálada v slovenskej spoločnosti bude horšia ako bola minulý rok.

Aký bude život na Slovensku o 10 rokov – v roku 2028?

Obyvatelia Slovenska sú optimistickí v pohľade na Slovensko v horizonte 10 rokov. Vyše jedna tretina obyvateľstva Slovenska si myslí, že o desať rokov bude na Slovensku život približne na rovnakej úrovni ako je teraz. A rovnako vyše jedna tretina (37 percent) ľudí očakáva, že v roku 2028 bude Slovensko lepším miestom na život ako v súčasnosti. Len približne jedna štvrtina ľudí si myslí, že život na Slovensku bude o desať rokov horší, ako je to v súčasnosti.

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu uskutočneného v novembri 2017, na vzorke 1000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov.

Zdroj: GfK, Ilustračné foto: Pixabay.com