Zákazníci O2 môžu telefonovať, písať SMS správy a využívať internet v krajinách EÚ rovnako ako doma

Operátor O2 predstavil vylepšenú ponuku volacích programov a služieb, ktorá zohľadňuje novú reguláciu Európskej únie. Od 13. júna si zákazníci budú môcť v krajinách Európskej únie užívať volania, SMS správy a internet rovnako ako doma. Zmena predstavuje zrušenie príplatkov pre zákazníkov nachádzajúcich sa v roamingu v krajinách Európskej únie a tiež v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande.


„Počnúc 13. júnom prinášame vylepšenú ponuku našich paušálov, ktorá zohľadňuje novú reguláciu Európskej únie. Zákazníkom chceme priniesť skutočný benefit zo zrušenia roamingových poplatkov, preto budú môcť volať, SMSkovať a využívať svoj dátový balík v celej EÚ ako doma,“ povedal Igor Tóth, marketingový riaditeľ O2.

Volania, SMS a dáta pri programoch O2 Paušál, O2 Fér a O2 Voľnosť

Všetky prichádzajúce a odchádzajúce hovory, rovnako ako SMS, budú po novom bez roamingových príplatkov, teda zákazníci ich budú môcť využívať za rovnaké ceny ako doma. Pri dátach bude platiť obdobný princíp. Každý zákazník bude môcť využívať dáta bez príplatku v rovnakom rozsahu, ako je ich základný objem v rámci programu na Slovensku. Po jeho prečerpaní v zahraničí si bude možné dátový balík obnoviť za rovnaké ceny ako doteraz. O prečerpaní balíka dát budú zákazníci informovaní prostredníctvom SMS a začne sa im účtovať príplatok 0,00924 eura za 1MB. Dátovanie spomalenou rýchlosťou nebude v roamingu možné. Služba Datalimit ostáva zachovaná.

Zmeny pri programoch O2 Dáta

Zákazníci využívajúci paušály O2 Dáta budú mať v zahraničí k dispozícii taktiež dáta ako súčasť balíka. Ich objem je stanovený v zmysle európskej regulácie. Pri Modrých O2 Dátach budú mať tak v zahraničí k dispozícii bez príplatku 3300 MB dát, pri Strieborných O2 Dátach 4400 MB dát a pri Zlatých O2 Dátach 6500 MB, ak nevyžijú bonus na zariadenie. V prípade využitia bonusu budú mať v zahraničí k dispozícii v závislosti od zvoleného programu bez príplatku 2600 MB, 3300 MB, resp. 5000 MB dát.

Internet na deň

Služba Internet na deň ostáva nezmenená, teda za poplatok 0,50 eura má každý zákazník k dispozícii 250MB dát. V prípade ak zákazník chce s Internetom na deň surfovať aj v zahraničí, O2 mu bude účtovať príplatok od prvého MB. Ak chcú zákazníci využívať dáta v zahraničí za rovnakých podmienok ako na Slovensku, O2 im odporúča aktiváciu jedného z dátových balíčkov.

Všetky zmeny nastanú počnúc 13. júnom. O2 týmto dňom zároveň ukončuje proces nových aktivácií Diamantového O2 Paušálu, ako aj dátového balíčka XXL.

Zdroj: O2, Foto: red