Najväčšie výzvy i príležitosti slovenského obchodu

Dobre osvojený obchod musí byť koncovkou každého jedného dobrého biznisu. Osvojiť si ho musí každá jedna firma. No osobitne špičkovo ho musia zvládať samotní retailoví hráči, lebo tí na ňom majú postavené celé svoje podnikanie.

 

Druhý ročník TREND konferencie Retail manažment, ktorý sa uskutoční 8. júna v hoteli Holiday Inn v Bratislave, však nemusí byť inšpirujúci iba pre retailových hráčov. Z prezentácií i diskusie viacerých úspešných obchodníkov si môžu dobré nápady a návody na svoje podnikanie vybrať aj manažéri i biznismeni z iných brandží.

Úspešní obchodníci budú hovoriť o tom, čo zákazníkov láka, ako obísť konkurentov niečím novým a neopozeraným i čoho sa treba radšej vyvarovať. Významná časť konferencie bude venovaná aj výchove i udržaniu si dobrých zamestnancov, lebo aj v obchode je dostatok pracovníkom čoraz širším problémom.

No konferencia sa zameria aj na regulačné prostredie vytvárané politikmi. O to viac, že bruselská administratíva Európskej únie práve aj po apeloch slovenskej vlády chce pre vzťahy medzi dodávateľmi a obchodom zaviesť spoločné celoeurópske pravidlá. Rovnako však aj samotní obchodníci budú hovoriť o tom, čo oni sami očakávajú od politikov.

Ako si nájsť pevné miesto uprostred tvrdej konkurencie

 • Ako sa dajú zatraktívniť kamenné obchody pre zákazníka?
 • Čo zaberá a čo neplatí na slovenského zákazníka?
 • Kde vidia progres trhoví lídri?
 • Ako si môže slovenský obchodník nájsť miesto uprostred finančne silnejších nadnárodných hráčov?
 • Aké ďalšie novinky môžu ešte prísť z cudziny?
 • Platí naozaj vo väčšom rozsahu to, že slovenský trh už nie je len o cene, ale aj o kvalite a lepšom servise?
 • Stávajú sa Slováci postupne väčšími lokálpatriotmi?

Ako budovať v obchode silné ľudské zdroje

 • Ako získať do obchodov viac kvalitných predavačov?
 • Ktoré náborové kanály sú najefektívnejšie?
 • Ako vidia obchodníci prínos duálneho vzdelávania?
 • Spoznávanie a motivovanie zamestnancov
 • Disproporcie a súlad medzi tým, čo ponúka obchod a čo chcú zamestnanci
 • Ako zlepšiť imidž obchodu medzi uchádzačmi o prácu?

Najväčšie výzvy slovenského obchodu

 • Čo má obchod očakávať od nových jednotných bruselských pravidiel na reguláciu vzťahov medzi ním a jeho dodávateľmi
 • Chce mať štát naozaj prehľad o maržiach predajcov
 • Čo naopak očakáva obchod od štátu, aby mohol lepšie rozvíjať svoje aktivity
 • Ako napreduje obchod v rozširovaní siete malých lokálnych dodávateľov
 • Ako zdynamizovať lokálpatriotizmus Slovákov k vlastným výrobkom
 • Majú zahraniční stratégovia či domáci finanční investori ešte stále záujem o investície do retailu

Ako sa vytvára naozaj dobrý internetový obchod

 • Čo dokážu sociálne siete v retaile?
 • Prepojenie online a kamenného obchodu
 • Ako správne namixovať e-shop a kamenné predajne?
 • Zákazníkom nestačí produkt či služba, ale hľadajú zážitok
 • Ako vybudovať ziskový e-shop?

Aktuálny program a prihlášku nájdete na stránke www.trendkonferencie.sk