Zväz obchodu SR: Zmenil meno aj prezidenta

Place 29.06 2017

Zväz obchodu a cestovného ruchu sa po valnom zhromaždení zmenil na Zväz obchodu SR. Zástupcovia si zvolili nového prezidenta a nové širšie vedenie, ktoré zastupuje rôzne oblasti dodávateľského reťazca.

1. Program Zväzu obchodu na ďalšie obdobie

Aktívnejší dialóg so štátnou správou, odborníkmi aj verejnosťou, zlepšovanie podmienok pre ďalší kvalitatívny rozvoj obchodu na Slovensku aj v Európskej únii, intenzívnejšia spolupráca pri vytváraní legislatívnych podmienok pre obchod a tvorba priaznivého podnikateľského prostredia patria medzi ciele obchodníkov združených vo Zväze obchodu SR (ZO SR), ktorí si pred mesiacom zvolili nové vedenie organizácie. „Cieľom Zväzu je dosiahnuť adekvátne ocenenie funkcie a významu odvetvia obchodu pre občanov a spotrebiteľov, ako aj zviditeľniť mimoriadny prínos tohto odvetvia
pre hospodárstvo a ekonomiku Slovenska, keďže sektor je druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku. ZO SR mieni v nasledujúcom období osloviť ďalších obchodníkov, aby dosiahol komplexnejšieho zastúpenie podnikateľov vo viacerých sortimentoch a činnostiach obchodu,“ povedal prezident ZO SR Martin Katriak. „Záleží nám na tom, aby Zväz obchodu SR predstavoval čo najväčší počet firiem a spoločností ako silný a jednotný hlas pri presadzovaní záujmov všetkých podnikateľov v tomto sektore,“ dodal. Nové vedenie ZO SR predstavuje tento zamýšľaný širší záber, keďže štyria viceprezidenti, Pavol Konštiak, Tadeusz Frackowiak, Peter Zálešák a Roman Pócs, zastupujú rôzne podoby obchodu: veľkoobchod, potravinársky segment, priemyselný tovar a liehovinárov. Katriak pripomenul, že Zväz svojim členom ponúka:

 • spoluprácu pri tvorbe etického a spravodlivého podnikateľského prostredia, aktívnu
  účasť na legislatívnom procese
 • tvorbe zákonov a ďalších právnych predpisov,
 • spoluprácu, podporu a pomoc pri presadzovaní oprávnených záujmov svojich členov a
  pri kolektívnych vyjednávaniach,
 • informovanie a právne poradenstvo k aktuálnym problémom obchodníkov,
 • bezplatné vzdelávanie na seminároch pre obchodníkov-podnikateľov a ich
  zamestnancov, ktoré pripravujú odborné sekcie ZO SR v spolupráci s expertami zo
  štátnej správy aj zo súkromnej sféry, predovšetkým k uplatňovaniu nových právnych
  predpisov, ale aj k iným aktuálnym témam,
 • kontakty s firmami podnikajúcimi v obchode a v ďalších odvetviach,
 • bezplatnú alebo zľavnenú možnosť účasti na prezentačných a odborných
  konferenciách a podujatiach.

2. Zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov

Týždeň pred prvým štátnym sviatkom, Sviatkom svätého Cyrila a svätého Metoda pripadajúcim tento rok na stredu 5. júla, pri ktorom sa bude uplatňovať zákaz predaja v maloobchode prevádzkach, Zväz obchodu pripravuje svojich členov aj ďalších obchodníkov na správnu aplikáciu tejto novely Zákonníka práce. „ZO SR víta rozšírenie plnohodnotných dní oddychu s pozitívnymi účinkami pre regeneráciu pracovnej sily a zabezpečenia dostatočného času spoločne stráveného v rodinách,“ povedal prezident Katriak. Zamestnávatelia nebudú môcť v stredu a potom počas ďalších zákonom určených sviatkov nariadiť zamestnancom ani s nimi dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi a s tým súvisiace práce. V prípade porušenia mu môže byť uložená pokuta až do výšky 100 000 eur. Ide síce najmä o prácu za pultom, pokladňou, obsluhu zákazníkov, dokladanie tovaru do regálov a iné práce, ktoré sú priamo spojené s maloobchodným predajom.

Zákon sa však nevzťahuje na podnikateľov- fyzické osoby, ktorí predaj tovaru zabezpečujú bez zamestnancov, zväčša o malé prevádzky vedené živnostníkmi. Obmedzenie otváracích hodín a zákaz maloobchodného predaja sa už 5. júla sa nebude vzťahovať ani na maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami, predaj a výdaj liekov v lekárňach, maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach, predaj cestovných lístkov a suvenírov. Keďže zákaz sa vzťahuje iba na predaj tovaru, podnikatelia ponúkajúci služby (napr. kadernícke a kozmetické salóny, cestovné kancelárie, požičovne, mobilní operátori, a pod.) budú môcť svojim zamestnancom nariadiť alebo si s nimi dohodnúť výkon práce aj v tento deň. Prezident Zväzu obchodu usudzuje, že „rozšírenie počtu voľných dní pre pracovníkov obchodu môže mať pozitívny vplyv na zvýšenie atraktívnosti obchodníckych povolaní v sektore, ktorý už dlhšie zápasí s nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl.“

Zdroj: ZO SR, Foto: red