Slovenskí výrobcovia hodnotili spoluprácu s obchodnými reťazcami

Zhodnotenie vzťahov s odberateľmi (maloobchod, veľkoobchod), zistenie podielu slovenských výrobkov u odberateľov, zameranie sa na image atribúty, či celkovú spoluprácu s odberateľmi očami slovenských výrobcov – to boli hlavné ciele prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť TNS v termíne 12. – 26. augusta 2016 na vzorke dvadsiatich slovenských dodávateľoch. Z výsledkov vyplynulo, že pre tieto spoločnosti sú dôležitými partnermi pre spoluprácu najmä zahraničné reťazce a z nich predovšetkým Kaufland.

 

„V prieskume hodnotili najvýznamnejší slovenskí dodávatelia aj to, ktoré obchodné reťazce  preferujú nákup slovenských výrobkov, ako s nimi komunikujú, kladú dôraz na propagáciu ich produktov a výrobkov a či je ich vzájomné obchodné partnerstvo stabilné,“ upresnila Zdenka Vavrovičová, Client Partner Director spoločnosti TNS Slovakia. Ako dodala, z výsledkov prieskumu vyplynulo, že obchodné reťazce a v rámci nich najmä tie zahraničné, sú pre slovenských dodávateľov strategickým partnerom.

V hodnotení spolupráce slovenských predajcov s odberateľmi sa zohľadňoval typ tovaru, ktorý dodávateľ zabezpečuje. Na základe tohto ukazovateľa boli dodávatelia rozdelení do dvoch skupín: výrobca produktov s dlhou dobou spotreby, ktorý obvykle rieši kontrakty na dlhšie obdobia a výrobcovia produktov s krátkou dobou spotreby. Práve domáci producenti sa často musia rýchlo rozhodovať, hoci tiež riešia kontrakty na dlhšie obdobie. V ich prípade je tvorba cien veľmi dynamická, zohľadňuje vývoj cien na svetových trhoch a často musia okrem týchto faktov zohľadňovať aj napríklad aktuálne prebytky svojich produktov na sklade. Ich komunikácia s reťazcami je intenzívnejšia.

Na otázku, s ktorými obchodnými reťazcami spolupracujú, tzn. dodávajú im svoje výrobky, uviedli, že najviac spolupracujú s obchodnými reťazcami Kaufland a Tesco. Tieto dva reťazce zároveň označili za svojich TOP odberateľov.

TS_TNS prieskum_10012017-1_Page_1

Z prieskumu tiež vyšlo, že v prípade Kauflandu je pozitívne hodnotená dlhoročná stabilita bez turbulencií, garancia dohodnutých pravidiel, trvalé investície do predajní, či vybudovaná zákaznícka dôvera. Jedným z výsledkov je tiež celkové intenzívnejšie vnímanie Kauflandu ako partnera, ktorý propaguje výrobky Slovenského pôvodu.  Ako uviedol jeden z domácich pestovateľov, „Kaufland má  najlepšiu kvalitu v porovnaní s konkurenciou, pretože konkurencia kupuje obvykle to najlacnejšie plus niečo zo strednej triedy kvality. Kaufland si dopláca aj na menej rentabilné odrody, aby ponúkol aj úplne najvyššiu kvalitu.“

Zdroj: TNS, Ilustračné foto: Kaufland