Program Retail Summit 2017: Digitálna transformácia mení maloobchodný trh

Retail Summit 2017, ktorý sa bude konať v dňoch 30. 1. – 1. 2. 2017 v pražskom Clarion Congress Hotel, sa sústredí na obchod bez hraníc. Hlavná pozornosť bude venovaná víziám a prognózam rozvoja obchodu a inováciám, ktoré menia nákupné správanie aj obchod. V programe je potom zvlášť akcentovaný dialóg špičiek kamenného a internetového obchodu. S tým súvisia najmä témy vytváranie zákazníckeho zážitku, prepájanie kamenného a internetového obchodu a v neposlednom rade potom práve prebiehajúcej konsolidácie nášho e-Commerce.

 

Maloobchodný trh prechádza ďalšou revolučnou zmenou – digitálna transformácia definitívne inštalovala na kráľovský trón zákazníka. A ten sa chová pre rad obchodníkov aj výrobcov nečakane … Odmieta rešpektovať hranice, ktoré mu boli doteraz vnucované, nech zo strany firiem či politikov. Chce komunikovať a nakupovať s využitím všetkých možností, ktoré mu ponúka dnešná digitálna doba. Pritom však nie je pripravený zahodiť to dobré, tradičné. Mizne ostrá hranica medzi kamenným a internetovým obchodom, zákazníci ju nechcú. Padajú aj ďalšie hranice – nielen geografické, ale aj tie medzi obchodom a výrobou a medzi jednotlivými “silami” vo firmách.

Budúcnosť má preto meno “ONE. Jeden zákazník. Jeden trh. Jeden obchod“. A práve tým sa bude zaoberať 23. ročník najväčšieho stretnutia obchodu a jeho kľúčových partnerov v strednej Európe – Retail Summit 2017, konaný v dňoch 30. – 1. 2. 2017 v Clarion Congress Hotel Prague.

Program Summitu, uverejnený v týchto dňoch, privádza viac než stovku expertov a manažérov, ktorí budú diskutovať dopady technologickej revolúcie na dopytovú aj ponukovú stranu trhu. Veľký priestor bude venovaný víziám a prognózam rozvoja obchodu. Východiskom bude úvodná prezentácia Petry Průšovej a Bronislava Kvasničku z výskumnej skupiny Kantar. Tá predstaví zmeny nákupného správania, súvisiace s “prepojeným životom”. Noví zákazníci vyžadujú nový marketing. O tom, aké sú jeho hlavné parametre, bude na Retail Summite 2017 hovoriť digitálny marketér Tim Mason z britskej firmy Eagle Eye Solutions. Konkrétny vplyv meniaceho sa trhového prostredia na ďalší rozvoj nášho obchodu potom osvetlia Tomáš Drtina a Zdeněk Skála z GfK, a to na základe úplne novej prognózy Retail Vision 2020, ktorý vychádza z expertných rozhovorov s kľúčovými hráčmi na českom trhu.

Zásadnou témou Summitu budú inovácie meniace nákupné správanie aj obchod. Čo nové sa chystá, sa účastníci dozvedia z celého radu zásadných prednášok. Roman Janovič (CISCO) a Michal Tomčík (Pygmalios) v spoločnej prezentácii vysvetlia, ako internet vecí a ďalšie technologické inovácie zásadným spôsobom obohatí možnosti poznania a pochopenia spotrebiteľa. Stanislav Zrcek (Wincor Nixdorf) potom predstaví koncept prepojeného obchodu, ktorý umožňuje naplniť dopyt spotrebiteľov po nákupe “kdekoľvek, kedykoľvek a akokoľvek”. Nové technológie však nebudú predstavené len v rámci teoretických prednášok, ale tiež na praktických príkladoch. Spoločnosti CISCO a Pygmalios nainštalujú v kongresovom centre najnovšie systémy umožňujúce analýzu agregovaných údajov o pohybe osôb a budú naživo prezentovať možnosti ich využitia pre proximity marketing a súvisiace analýzy. Účastníkom bude tiež daná k dispozícii mobilné aplikácie s množstvom zaujímavých funkcií, vrátane networkingu. Aplikáciu s názvom Retail Summit 2017 si možno po registrácii na konferencii stiahnuť z Google Play či AppStore.

Retail Summit vo svojom 23. ročníku ďalej posilní charakter platformy, na ktorej sa stretávajú rôzne typy hráčov na trhu. V chystanom programe je potom zvlášť akcentovaný dialóg špičiek kamenného a internetového obchodu. Možno očakávať, že v tomto smere budú najmä rezonovať témy vytváranie zákazníckeho zážitku, prepájanie kamenného a internetového obchodu a v neposlednom rade potom práve prebiehajúcej konsolidácie nášho e-Commerce. K tej sa vyjadrí jedna z kľúčových postáv tohto procesu, Jitka Dvořáková z novo vytvorenej Mall Group. Retail Summit 2017 bude súčasne hostiť aj veľký počet zástupcov malých a stredných obchodných firiem, lebo vo väzbe na jeho termín prebehne v Congress Hoteli Clarion aj seminár o EET, pripravený ministerstvom financií. Podpredseda vlády Andrej Babiš okrem toho vystúpi v hlavnom programe samitu.

Aj keď Retail Summit 2017 bude doslova nabitý inováciami, novými technológiami a aktuálnymi informáciami o rýchlo sa meniacom retailovom trhu, jeho kľúčové poslanie, mnohokrát úspešne naplnené v dlhej histórii tejto spoločenskej a odbornej udalosti, zostáva. Organizátori veria, že účastníkom umožní nadviazať nové kontakty a utužiť tie existujúce, uzavrieť nové obchody a v neposlednom rade získať energiu do ďalšieho businessu.

Základné údaje o Retail Summite 2017

Retail Summit 2017 je pripravovaný Zväzom obchodu a cestovného ruchu ČR, Praha a spoločnosťou Blue Events, nadväzuje na predchádzajúcich 22 ročníkov tradičnej konferencie o rozvoji obchodu. Zachováva si svoje zacielenie na český a slovenský trh, posilňuje však súčasne aj svoj medzinárodný charakter.

Zdroj: Retail21.cz