Obchodníci a dodávatelia chcú kultivovať obchodné vzťahy

Obchodníci a dodávatelia pôsobiaci na Slovensku a slúžiaci slovenským zákazníkom majú záujem kultivovať vzájomné vzťahy a prípadné spory riešiť férovým a transparentným spôsobom. Na to by mala slúžiť národná platforma Iniciatívy pre férový obchod (Supply Chain Initiative – SCI), ktorú sa rozhodli spoločne vytvoriť Potravinárska komora Slovenska (PKS) a Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO).

„Medzi dodávateľmi a obchodníkmi už z podstaty ich podnikania existuje isté prirodzené napätie. To však nemôže brániť tomu, aby mali korektné vzťahy postavené na rešpekte a úcte k formálnym i nepísaným pravidlám,“ povedal prezident PKS Daniel Poturnay.

„Teším sa, že na oboch stranách je vôľa založiť iniciatívu, ktorá povedie ku kultivovanému riešeniu prípadných sporov a nedorozumení. Len vzájomný dialóg môže z dlhodobého hľadiska zaručiť dobré a korektné obchodné vzťahy,“ dodala predsedníčka SAMO Katarína Fašiangová.

Obe zakladajúce organizácie chcú v rámci fungovania tejto platformy, následne prizvať ďalšie dodávateľské a obchodné združenia a organizácie, prípadne individuálne firmy, ktoré majú záujem sa na tomto projekte spolupodieľať.

Iniciatívu založilo na celoeurópskej úrovni osem veľkých združení zastupujúcich veľko- a maloobchodníkov, výrobcov, spracovateľov, spotrebné družstvá i obchodníkov s farmárskymi produktami. Jej cieľom je podporovanie a presadzovanie férových obchodných praktík v potravinárskom dodávateľskom reťazci a celková zmena kultúry vo vzťahoch medzi jednotlivými článkami.

Kultiváciu vzťahov sa snažia podporovať aj štáty na národnej úrovni. Slovensko jej vyjadrilo podporu v súvislosti s preberaním predsedníctva v Rade EÚ, kde práve potravinárstvo patrí medzi silné agendy.

Zdroj: PKS, SAMO, Ilustračné foto: Pixabay.com