Rada pekárov a cukrárov SR: situácia v odvetví je kritická

Rada pekárov a cukrárov SR spísala memorandum na zastavenie nekalých obchodných praktík, ktoré ich tlačia do straty. Hrozba zatvárania niektorých prevádzok,  nedostatok kvalifikovaných a nekvalifikovaných zamestnancov, zvyšujúci sa podiel predaja mrazeného pečiva z dovozu na úkor čerstvých pekárenských výrobkov, ale aj problém dostať pečivo do obchodov za ceny prijateľné pre pekárov. To je stručná charakteristika nepriaznivého stavu, v akom sa momentálne nachádza tento potravinársky sektor.

 

Rada pekárov a cukrárov Slovenskej republiky sa preto rozhodla spísať memorandum, ktorým chcú poukázať na tieto vážne problémy. Podľa nej spočíva riešenie aj v dodržiavaní zákona o cenách, teda aby obchod nenakupoval od dodávateľov tovar za ceny, ktoré sú pod ekonomicky oprávnené náklady. „Ak sa totiž nedohodneme na tom, že obchodné reťazce nám budú platiť za pekárenské výrobky a chlieb ceny aspoň na úrovni ekonomicky oprávnených nákladov, tak reálne hrozí, že nebudeme môcť ďalej vyrábať,” uviedli predstavitelia Rady pekárov a cukrárov SR.

Nekalé obchodné praktiky niektorých obchodných reťazcov zásadne ovplyvňujú rentabilitu odvetvia a umelo znižujú odbytové ceny pekárenských výrobkov. Práve boj proti nekalým obchodným praktikám niektorých obchodných reťazcov sa stal jednou z kľúčových priorít Slovenskej republiky v rámci jej predsedníctva v Rade Európskej únie.

Pekári súrne potrebujú prijať aj nových zamestnancov. Aj pre nedostatok pracovníkov stojí celé odvetvie pred hrozbou kolapsu. „Bude spôsobený nedostatkom pracovníkov, keďže jednotliví výrobcovia už nebudú ďalej schopní plniť si svoje výrobné záväzky,“ tvrdí Rada pekárov a cukrárov Slovenska s tým, že momentálne by firmy boli schopné zamestnať viac než tisíc ľudí. Avšak nielenže zamestnancov nedokážu získať, no nedokážu ich ani adekvátne ohodnotiť. Je to z dôvodu nízkeho ohodnotenia ich odbytu.

„Z nášho pohľadu ide o neriešiteľnú situáciu. Na jednej strane sme schopní a pripravení okamžite zamestnať stovky ľudí, na druhej strane im nedokážeme ponúknuť také ohodnotenie, ktoré im zabezpečí aspoň pokrytie základných životných potrieb. Jednoducho na to nemáme. Ľudia teda nemajú záujem pracovať a radšej ostávajú na úradoch práce alebo sú dobrovoľne nezamestnaní a živia sa príležitostnými brigádami,“ vravia predstavitelia Rady pekárov a cukrárov Slovenska s tým, že  výrobcovia nielen nevedia získať nových zamestnancov, ale strácajú aj tých stabilných.

Pekári už prostredníctvom svojich zväzov a združení rokovali aj s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou a hľadali riešenia, ako stabilizovať odvetvie a zabrániť negatívnym scenárom, ktoré hrozia.

Zdroj: SPPK, Ilustračné foto: Pixabay.com