Kaufland opäť získal ocenenie Zodpovedný predajca

Ocenenie Zodpovedný predajca 2016 získala po tretíkrát spoločnosť Kaufland. Cenu za prínos k zamedzeniu dostupnosti tabakových výrobkov neplnoletým bola obchodnému reťazcu udelená v rámci projektu „Na veku záleží“.

Pokladne v obchodných domoch Kaufland sú vybavené elektronickým počítadlom, ktoré pracovníkom pomáha identifikovať vek kupujúceho. „Toto ocenenie patrí predovšetkým našim predajcom, ktorým aj touto cestou ďakujeme. Tí sú totiž v dennodennom kontakte so zákazníkom, a pokiaľ chcú byť zodpovední v rámci vykonávania svojej profesie, ktorej súčasťou je aj predaj tabakových výrobkov, každodenne sú konfrontovaní s rôznymi, niekedy nie jednoduchými reakciami zo strany zákazníkov, ktoré musia zvládnuť,“ dodala Erika Turček Pfundtnerová z oddelenia CSR spoločnosti Kaufland. Obchodný reťazec tento rok intenzívne komunikoval so svojimi zamestnancami a zákazníkmi, aby sa ciele projektu „Na veku záleží“ stali súčasťou všeobecného povedomia.

„Na veku záleží“ je osvetový projekt, ktorého cieľom je zlepšenie dodržiavania zákona O ochrane nefajčiarov v častiach, ktoré sa týkajú odmietnutia predaja neplnoletým osobám a jeho uplatňovania pracovníkmi obchodu a služieb v praxi. Súčasťou už 19. ročníka projektu bol prieskum Slovenskej obchodnej inšpekcie medzi predajcami, ako dodržiavajú zákon o ochrane nefajčiarov,  reklamná kampaň s názvom „Pátrame po vašom veku“ a školenia pre viac ako 20 000 predajcov tabakových výrobkov po celom Slovensku.

Z výsledkov kontroly Slovenskej inšpekcie vyplýva, že obchodné reťazce dôslednejšie dodržiavajú obmedzenia pri predaji tabakových výrobkov neplnoletým, ako menšie predajné miesta (novinové stánky, čerpacie stanice, malé predajne a pohostinstvá). Z vykonaných 282 kontrolných nákupov boli osobám mladším ako 18 rokov odpredané tabakové výrobky v 83 prípadoch, z čoho v 24 prípadoch išlo o obchodné reťazce a v 59 prípadoch o malé predajné jednotky.

Zdroj a foto: Kaufland