V Gbeľanoch pri Žiline budú dnes preberať ocenenia najlepší poľnohospodárski manažéri

Prestížne podujatie TOP AGRO Slovensko, odovzdávanie ocenení najlepším poľnohospodárskym manažérom, vstúpilo do 21. ročníka. Opäť je spojené s oceňovaním víťazov súťaže Najkrajší chotár. Miestom tohtoročného stretnutia poľnohospodárskej manažérskej špičky aj za účasti ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej je krásne zrekonštruovaný historický kaštieľ v Gbeľanoch pri Žiline. Na podujatí sa zúčastní vyše 250 účastníkov.

 

Organizátorom tohto prestížneho podujatia je už tradične Klub poľnohospodárskych novinárov SSN v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK), Agrárnou komorou Slovenska a UniCredit Bank. Stovku najlepších firiem agrorezortu v súťaži TOP AGRO vyhodnocuje pravidelne Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva na základe tzv. ekonomickej bonity. Výsledný počet bodov získavajú podľa rentability celkového kapitálu, nákladovosti tržieb a produktivity práce z pridanej hodnoty.

Absolútnym víťazom a Cenu ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR si za výsledky v roku 2015 odnáša spoločnosť Gemerprodukt Valice z okresu Rimavská Sobota na čele s riaditeľom Františkom Tóthom. Je to firma, ktorá sa úspešne venuje najmä pestovaniu ovocia a hrozna a stala sa súčasne víťazom kategórie obchodné spoločnosti hospodáriace v znevýhodnených oblastiach.

Firme Granelam z Ostrova v okrese Piešťany patrí zase prvenstvo medzi obchodnými spoločnosťami hospodáriacimi v produkčných oblastiach.

Spomedzi družstiev hospodáriacich v znevýhodnených oblastiach získalo najviac bodov Roľnícke družstvo v Bzovíku, okres Krupina. V kategórii družstiev hospodáriacich v produkčných oblastiach sa na prvom mieste umiestnilo Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie v okrese Nitra. Medzi samostatne hospodáriacimi roľníkmi sa najlepšie darilo Františkovi Szaxonovi zo Zatína v okrese Trebišov.

Na slávnostnom večere udelia organizátori aj ocenenia v súťaži Najkrajší chotár za rok 2016. V kategórii firiem nad 500 ha si cenu víťaza odnesie Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička v okrese Poprad.  Medzi malými podnikmi hospodáriacimi na výmere do 500 ha je prvou farma samostatne hospodáriacej roľníčky z Papradna v okrese  Považská Bystrica – Anny Beníkovej.

Podujatie už tradične ozvláštňuje aj udeľovanie špeciálnych ocenení.

Cenu UniCredit Bank za stabilné hospodárske výsledky získa spoločnosť Školské hospodárstvo Búšlak v Dunajskom Klátove. Cenu Agrárnej komory Slovenska odovzdajú Poľnohospodárskemu družstvu Úsvit z Dunajskej Lužnej v okrese Senec. Cenu Podnikateľský čin roka získa poľnohospodárske družstvo Žiarec z Tvrdošína za kontinuálny rozvoj družstva.

Cenu za vynikajúce výsledky v rastlinnej výrobe dostane Roľnícka a obchodná spoločnosť Bojničky, cenu za vynikajúce výsledky v živočíšnej výrobe a súčasne Cenu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory si odnesie spoločnosť Novogal v Dvoroch nad Žitavou.

Ocenenie Otcova roľa patrí každoročne rodine, kde v poľnohospodárstve pokračujú po niektorom z rodičov aj ich deti. Tentokrát ju udelili otcovi Františkovi a dcére Zuzane Szikurovcom z Kráľového Brodu. Manažérkou roka  sa stala Gabriela Králiková, šéfka rodinnej farmy Mogbi v Hrachove, okres Rimavská Sobota.

Ocenenie Mladý farmár získa nádejná zootechnička, len 23-ročná Ľudmila Ďubeková, študentka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Zdroj: SPPK, Klub poľnohospodárskych novinárov, Foto. Top Agro