UniCredit: Zahraničný obchod sa v júli prudko prepadol, hýbali ním dovolenky

Zahraničný obchod v júli sklamal, jeho prebytok sa podľa údajov Štatistického úradu zredukoval len na 60 mil. EUR – naše očakávania sa pritom pohybovali približne o 100 mil. EUR vyššie, priemerné trhové až o 200 mil. EUR vyššie. Na druhej strane, Štatistický úrad revidoval údaje zahraničného obchodu v prvom polroku zvýšiac jeho prebytok o 16 mil. EUR. 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu tak v júli znížil z revidovaných 4,4% na 4,1% HDP.

Ešte väčším sklamaní ako samotný prebytok bol obrat v zahraničnom obchode. Hoci sme očakávali dovolenkové spomalenie, prudký prepad obratu predsa len prekvapil. Slabšie čísla slovenského exportu však už naznačili v priebehu týždňa zverejnené údaje priemyslu na dvoch najvýznamnejších exportných trhoch – v susednej Českej republike a Nemecku. Obe krajiny vykázali silné prepady a výraznejšie zaostali za očakávaniami. Hoci júlové čísla zahraničného obchodu pôsobia na prvý pohľad až desivo, nemusia byť nevyhnutne dôvodom na prehnanú paniku. Čísla v letných mesiacoch pravidelne ovplyvňujú dovolenky, ktoré sa nerovnomerne rozkladajú medzi júl a august. Pre utvorenie serióznych záverov je tak potrebné vyčkať na augustové čísla. Aktuálne zverejnené čísla by pritom mohli naznačovať, že tento rok sa väčšia časť celozávodných dovoleniek presunula práve na júl. Túto hypotézu čiastočne potvrdzujú aj v pondelok zverejnené čísla tržieb, ktoré ukázali prudký rast tržieb dovolenkových služieb a naopak pokles maloobchodných tržieb.

Vývozy sa v júli medzimesačne prepadli až o úctyhodných 9,0% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank) a v porovnaní s júlom minulého roka boli nižšie až o 14,1%. Štruktúru exportov zverejní Štatististický úrad až o mesiac, predpokladáme však, že výraznou mierou ich pravdepodobne ovplyvnili najmä slabšie čísla kľúčového odvetvia slovenského priemyslu – automobilového sektoru. Celú celozávodnú dovolenku mali na júl naplánovanú dva z troch slovenských závodov automobiliek (VW a KIA), polovica celozávodnej dovolenky pripadla na júl aj v závode PSA. Vývozy silného subdodáveteľského reťazca bezpochyby negatívne ovplyvnil aj posun celozávodných dovoleniek vo väčšine českých autmobielk už na začiatok júla. Produkcia českého automobilového priemyslu sa tak v júli medziročne prepadla až o neuveriteľných -35%. Slabšie vývozy pritom naznačujú, že relatívne silný pokles (podobne ako v Česku a Nemecku) by mali viac ako s istotu priniesť aj zajtra zverejnené čísla slovenského priemyslu.

Dovolenkové odstávky priemyslu, ale aj dovolenkové utlmenie spotreby domácnosti sa ukázali aj na číslach dovozov. Tie v porovnaní s júnom klesli o -4,0% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), pričom v porovnaní s júlom minulého roka boli nižšie až o 11,6%.

Výhľad

Predpokladáme, že slabšie júlové čísla zahraničného obchodu boli z veľkej časti spôsobené posunom dovoleniek na júl (nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike). V auguste preto očakáva výraznejšiu korekciu. V nasledujúcich mesiacoch pritom stále očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by mohli pozvoľna narastať a následne sa stabilizovať na úrovni okolo 4,5-4,7% HDP. Prípadný negatívny vplyv britského referenda sa dostaví pravdepodobne najskôr v závere tohto roka, indikátory sentimentu pritom už naznačujú mierne zhoršenie nálad v európskom priemysle. V budúcom roku by sa prebytky zahraničného obchodu mali predsa len dočasne opäť zmierniť, keď ich smerom nadol budú ťahať dovozy technológií, najmä v súvislosti s veľkými investíciami v automobilovom priemysle

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky, Ilustračné foto: Pixabay.com