V Bratislave sa rokovalo o posilnení postavenia farmárov a nekalých obchodných praktikách

Ministerka Gabriela Matečná privítala v hlavnom meste Slovenska svojich partnerov, ministrov poľnohospodárstva a rozvoja vidieka krajín Európskej únie. Na neformálnom zasadnutí Rady AGRIFISH diskutovali o posilnení postavenia poľnohospodára v potravinovom dodávateľskom reťazci.

V dôsledku globalizačných procesov na svetových a európskych trhoch v uplynulých rokoch nastali v potravinovom dodávateľskom reťazci výrazné štrukturálne zmeny a poľnohospodárski prvovýrobcovia sa postupne stali článkom potravinového dodávateľského reťazca s najnižšou vyjednávacou silou. Neporovnateľne vyššia miera globalizácie a integrácie v ostatných stupňoch reťazca vystavuje poľnohospodárov značným rizikám trhovej nestability a cenovej volatility.

„Je potrebné, aby sme prvovýrobcom a spracovateľom umožnili získať náležitý podiel na marži. Aby zákazníci mali prístup ku kvalitným potravinám v celej Európskej únii za prijateľné ceny. Len tak dokážeme udržať potravinovú sebestačnosť únie a naše poľnohospodárstvo a spracovateľský priemysel konkurencieschopný,“ povedala ministerka Gabriela Matečná. Proces tvorby cien potravinového dodávateľského reťazca je v súčasnosti značne netransparentný. Organizovanosť poľnohospodárskych výrobcov je na nízkej úrovni a obchodné vzťahy sú deformované uplatňovaním nekalých obchodných praktík. Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan vyjadril názor, že „Pri práci na krátkodobých riešeniach krízy v poľnohospodárstve, by sme sa rozhodne mali venovať aj dlhodobým riešeniam, ktoré dokážu štruktúrovane zlepšiť situáciu poľnohospodárov.“

Na jednotnom celoeurópskom postupe proti uplatňovaniu nekalých obchodných praktík v potravinovom dodávateľskom reťazci sa zhodla väčšina členských krajín. „Poľnohospodári sa starajú o našu potravu a tým aj o naše zdravie. Je potrebné, aby mali na celom európskom trhu férové obchodné podmienky,“ zdôraznila G. Matečná.

 

Počas zasadnutia vystúpili aj predseda Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskeho parlamentu C. A. Siekierski, generálny tajomník COPA COGECA Pekka Juhana Pesonen, prezident COGECA Nils-Erik Tomas Magnusson, prezident CEJA Alan Jagoe a za Európsku komisiu generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG AGRI) Jerzy Plewa.

Zdroj: MPSR