PKS: Nasleduj olympijského víťaza Mateja Tótha a zatrénuj si pod jeho vedením!

Olympijský víťaz v chôdzi na 50 kilometrov v Rio de Janeiro Matej Tóth „ide do škôl“. Svojim osobným príbehom chce motivovať deti k zdravému životnému štýlu. Aj preto sa stal tvárou 6. ročníka internetového kurzu „Hravo ži zdravo“, ktorý na základných školách v tomto roku odštartuje už 3. októbra.

Do celoslovenského internetového kurzu „Hravo ži zdravo“ sa môže zapojiť naozaj každý. Súťažne si v ňom môžu zmerať sily piataci základných škôl. Cieľom kurzu je naučiť deti, ako sa udržiavať v dobrej kondícii a ako byť zdravý.

„Kurz doteraz absolvovalo viac ako 28 – tisíc detí, čo považujeme za veľký úspech. Účastníci kurzu sa zábavnou formou dozvedia veľa zaujímavých informácií, ktoré môžu uplatniť v reálnom živote. Zdravý životný štýl je dobrým predpokladom úspechu a Matej Tóth je toho veľmi dobrým príkladom. Sme veľmi radi, že ani chvíľu neváhal podporiť dobrú vec,“ povedal Daniel Poturnay prezident Potravinárskej komory Slovenska (PKS), ktorá kurz organizuje.

Internetový kurz je snahou PKS podporiť vzdelávanie a výchovu v oblasti stravovania, pretože na našich školách chýba. V predchádzajúcich rokoch sa pozornosť sústredila skôr na legislatívnu reguláciu stravovania na školách, čo však nebolo úspešné. Narýchlo pripravovanej legislatíve chýbala najmä odborná diskusia. „Ak chceme dosiahnuť zmenu v trende vývoja zvyšovania nadváhy a obezity, naša pozornosť sa prioritne musí nasmerovať na vzdelávanie a nie na reštrikcie. Deti nie sú primárne lenivé, treba ich len učiť správnemu stravovaniu a telesným aktivitám. Slovensko patrí k štátom Európskej únie s najmenším počtom vyučovacích hodín telesnej výchovy týždenne,“ uviedol Poturnay.

Desiata od olympijského víťaza

Stravovanie je dôležitou súčasťou Matejovej tréningovej prípravy a napokon aj kľúčom k jeho úspechom. Za posledné dva roky si odniesol najcennejší kov z dvoch prestížnych športových podujatí: z Majstrovstiev sveta v Pekingu a tento rok z Olympijských hier v Rio de Janeiro. „Stravovanie vrcholových športovcov a ľudí, ktorí sa aktívne športu nevenujú je samozrejme rozdielne, no zohráva dôležitú úlohu pre všetky vekové kategórie. Som nielen športovcom, ale tiež otcom dvoch dcérok, ktoré milujem. Samozrejme, že si uvedomujem, že pohyb a strava sú veľmi dôležitým predpokladom zdravého vývinu nielen mojich detí. Bol by som veľmi rád, keby sa nám spoločnými silami podarilo, aby deti v sebe našli motiváciu a dbali o svoje zdravie,“ hovorí Matej Tóth.

Vždy, keď má olympijský víťaz príležitosť, svojim dcérkam pripravuje raňajky a do školy desiatu. Keďže mu záleží na zdravom vývoji detí, pripravuje im síce zdravé, ale pestré a chutné jedlá. Nezabudne ani na pitný režim a aj do školy im pribalí vodu alebo čaj. „Vreckové zatiaľ dcérkam nedávame, ešte na to majú čas. Výber potravín robíme na spoločných nákupoch, pri ktorých sa učia, čo je dobrá a čo menej dobrá voľba,“ povedal nám športovec.

Obezitou trpí 10 % chlapcov

Podľa RNDr. Regecovej z Ústavu hygieny Lekárskej fakulty UK v Bratislave na Slovensku trpí obezitou vo veku 10 až 12 rokov 10,4 % chlapcov a 8,5 % dievčat. BMI, index telesnej hmotnosti, je pri obezite viac ako 30. Počíta sa ako hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch. BMI 30 a viac predstavuje už pomerne vážne zdravotné riziko. Poväčšine ide o nesprávne stravovacie návyky, napríklad nadmerné konzumovanie večer a v noci, alebo nevyvážený podiel tukov a iných zložiek potravy a nedostatok pohybu. „Ako ukázali predchádzajúce ročníky kurzu, deti si z domu prinášajú približne rovnaké návyky. Preto je veľmi dôležitý systematický prístup tak, aby sa kurzu zúčastňovali každým rokom noví piataci. V prevencii detskej nadváhy a obezity má najdôležitejšiu úlohu kognitívna a behaviorálna terapia. Jej princíp spočíva v hravom, zábavnom a teda motivujúcom odovzdávaní informácií o výžive a o ďalších oblastiach zdravého životného štýlu s použitím špecifických techník, ktoré umožňujú okamžitú aplikáciu informácií získaných v bežnom živote,“ vysvetľuje MUDr. Peter Minárik, odborný garant projektu.

Začíname v októbri, kočíme v januári

V rámci kurzu sa deti vydajú na „cestu ku zdraviu“ správnym stravovacím režimom, ktorého súčasťou je nielen ovocie a zelenina, ale učia sa maškrtiť zdravo. Naučia sa tiež správnej skladbe jedál na tanieri, ale tiež dodržiavať pitný režim a využívať svoj voľný čas na športovanie. Úlohy sú pre deti pripravené zábavnou formou, napríklad cez krížovky, ktoré lúšti každý z nás rád aj v dospelosti.

PKS komunikuje so školami s výzvou o registráciu tried do súťaže, ktorá tento rok začala 12. septembra. Oficiálne sa kurz začína 3. októbra, kedy sa do súťaže môžu začať registrovať žiaci. Súťažná časť kurzu končí 31. januára 2017. Následne do 15. februára 2017 bude súťaž vyhodnotená. Aj v tomto ročníku PKS pripravila pre žiakov v súťažiacich triedach a ich učiteľov zaujímavé ceny.

Športové oblečenie a tréning s Matejom Tóthom

Tri najlepšie triedy, ktoré dosiahnu najvyšší bodový priemer na žiaka v rámci každej kategórie triedy bez ohľadu na kraj Slovenskej republiky získajú pre všetkých svojich žiakov a pre učiteľa oblečenie a potreby na šport a voľný čas od spoločností KUPS (Poľská asociácia výrobcov džúsov) a Unilever Slovensko spol. s r.o. a od Slovenského národného múzea voľný vstup do ich ľubovoľnej expozície na území Slovenska podľa vlastného výberu.

Traja najlepší žiaci kurzu, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov bez ohľadu na kraj Slovenskej republiky vyhrajú poukazy na nákup oblečenia a potrieb na šport a voľný čas od spoločností KUPS a Unilever Slovensko spol. s r.o. v hodnote 80,- € na žiaka.

Najlepšie video triedy na tému „Naša trieda žije zdravo“ v dĺžke najviac 60 sekúnd bude ocenené finančnou čiastkou 300,- €.

Mimoriadna cena pre 6. Ročník

Dvanásť najlepších žiakov získa príležitosť zúčastniť sa na mimoriadnom tréningu s Matejom Tóthom! Matej Tóth sa im bude venovať na mimoriadnom tréningu, na ktorom ich poučí, ako majú malí športovci aktívne tráviť voľný čas.

Zdroj: PKS, Foto: Redakcia