Vzdelávajte sa smart

Byť výkonný v práci, byť dobrým rodičom a mať úspešné dieťa. Niekedy si želáme aby mal deň viac než 24 hodín, lebo jednoducho nestíhame. Často na to doplácajú práve naše deti. Nemáme dostatok času, aby sme sa im venovali a ich školský prospech nepatrí k najlepším. Inovácia vo vzdelávaní, SmartBooks, prináša pomoc pre všetky deti, rodičov, ale aj učiteľov.

Ani vaše dieťa sa nepripravuje dôkladne do školy a vy sa v snahe pomôcť mu často dostávate do situácií spojených s trapasom, pretože si jednoducho na učebnú látku nepamätáte? Máme pre vás riešenie.

Smartbooks, váš rodinný učiteľ

Tím viac ako 40 slovenských pracovníkov SmartBooks, a.s. pracoval dlhšie ako 4 roky na príprave jedinečného inteligentného produktu – SmartBooks. „Základom produktu je spojenie kompletného učiva ZŠ s modernými poznatkami o mozgu. Produkt obsahuje viac ako 10.000 obrázkov a 40.000 náučných úloh čím pokrýva celé učivo ZŠ,“ predstavuje novinku inovátor Mgr. Peter Belan. Na tvorbe vzdelávacie obsahu, vysvetľujúcich obrázkov, príprave úloh a odpovedí sa podieľali desiatky skúsených učiteľov a odborníkov.

„Prostredníctvom SmartBooks sa teória nepreberá, ale dostáva sa do pamäte prirodzenou formou testovania,“ informuje P. Belan. Žiak si najskôr zo svojho týždenného rozvrhu vyberie predmet na nasledujúci deň. Následne sa formou náučných úloh, cvičení a odpovedí preberie a precvičí aktuálna téma, pričom sa po každej náučnej úlohe dozvie správnu odpoveď a vysvetlenie. Úlohy, na ktoré žiak odpovie správne, SmartBooks považuje za naučené. Nesprávne odpovede poukazujú na problémovosť a úloha sa preberá opakovane. V zozname úloh je problémovosť zaznamenaná, takže rodič dokáže odhaliť jedným pohľadom na monitor, ktoré úlohy robia dieťaťu ťažkosti.

SmartBooks tak nahrádza učiteľa. Rodič aj žiak majú jedinečný prehľad, čo žiakovi robí problémy, čo sa naučil, ako sa zlepšil a koľko mu trvalo učenie.

Budúcnosť učenia

Ako je uvedené v knihe Fluent Forever (Gabriel Wyner) najlepší spôsob, ako sa niečo naučiť, je opakovane sa skúšať s okamžitou spätnou väzbou. Túto stratégiu odporúčajú aj vedci pri všetkom, čo by ste si chceli zapamätať. „Inými slovami, namiesto systému učenia, ktorý poznáme zo školy – neustále a opätovné čítanie učiva – by sme ho mali prečítať iba raz, a potom sa opakovane skúšať. Psychológovia volajú tento efektívny spôsob učenia „testovací efekt“,“ konštatuje vynálezca Peter Belan.

Štúdia vedená Markom Wheelerom preverila tvrdenia Henryho L. Roedingera a Jeffreyho D. Karpického o sile testovania pamäte. Výsledkom bolo potvrdenie teórie, že testovanie s okamžitou spätnou väzbou po každej úlohe, výrazne pomáha pamätať si veci dlhšie. Spomínate si, ako dobre ste si pamätali fakty po písomke alebo skúške? A pamätáte si ich možno doteraz!

V najnovšej štúdii vedci zistili, že kombinácia testovania sa s následnou okamžitou odozvou – zistením, či je vaša odpoveď správna, sa potvrdila ako efektívnejšia, pretože to povzbudí dlhodobú pamäť. Rovnako aj štúdia vedenej Carolinou Wiklund-Hornqvistovou viedla k jedinému poznatku. A to, že najefektívnejšia stratégia pre budovanie lepšej dlhodobej pamäti je preverovať si dookola to, čo ste raz prečítali, ako si to pamätáte. Je vedecky dokázané, že tento spôsob je oveľa efektívnejší ako učiť sa fakty obyčajným učením. Dlhodobá pamäť je týmto spôsobom lepšie stimulovaná.

Koniec námahy

Systém v škole je častokrát vyčerpávajúci a zdĺhavý, pretože učiteľ sa musí venovať triede plnej žiakov, ktorí sú navyše rôznorodí. SmartBooks je individuálny učiteľ pre každé dieťa. Nezabúda, presne vie, kde sú vaše slabé miesta, čo a kedy sa naučiť alebo si zapamätať. Jednoducho, efektívne a systematicky. Inteligentný systém vzdelávania Smartbooks môžete získať už od 9,90€ mesačne. Na porovnanie jedna hodina s doučovateľom stojí približne 15€.

Zdroj: SmartBooks, Foto: red