TNS Slovakia: Denne číta knihy 11 % Slovákov

Nezaradené 04.08 2016

Knihám našťastie zatiaľ neodzvonilo. Ľudia čítajú viac a ich knižnice sa rozrastajú. Aj takéto zistenia vyplývajú z prieskumu LifeStyle, ktorý agentúra TNS Slovakia realizovala v roku 2015 na robustnej reprezentatívnej vzorke viac ako 4 500 respondentov vo veku 15-65 rokov.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že podiel ľudí, ktorí aspoň raz týždenne čítajú, narastá. A zatiaľ čo v roku 2013 čítalo knihy minimálne raz za týždeň 37 % obyvateľov Slovenska, posledné meranie naznačuje nárast až o 8 %. V súčasnosti pravidelne číta knihy necelá polovica (45 %) ľudí, pričom desatina (11 %) číta knihy denne. Naopak, 18 % priznáva, že knihy vôbec nečíta.

TNS Slovakia, LifeStyle 2015, N = 4 533
TNS Slovakia, LifeStyle 2015, N = 4 533

 

Koho teda môžeme považovať za knihomoľov? Z prieskumu sme zistili, že knihy čítajú viac ženy ako muži, mladí ľudia vo veku do 30 rokov, obyvatelia veľkých miest (nad 100 000 obyvateľov), ľudia s vyšším vzdelaním a vyšším príjmom.

A tak, ako na Slovensku narastá počet čitateľov, rastie aj počet domácností s väčším počtom kníh v domácich knižniciach. Dve pätiny (41 %) Slovákov totižto tvrdia, že v ich knižnici nájdeme  určite viac ako 100 kníh, čo je o 5 % viac, ako tomu bolo v roku 2013.

Zdroj a graf: TNS Slovakia, Ilustračné foto:Pixabay.com