Rast maloobchodných tržieb sa v júni v súlade s očakávaniami spomalil

Present, Price , 05.08 2016

Po dvoch silných mesiacoch sa rast maloobchodných tržieb v júni v súlade s očakávaniami spomalil. Podľa údajov Štatistického úradu SR boli tržby v maloobchode v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nižšie o -0,3% (sezónne očistené). V medziročnom porovnaní navyše hrala proti ďalšiemu zrýchľovaniu rastu tržieb aj vyššia minuloročná porovnávacia báza, a tak sa dynamika ich medziročného rastu v júni výraznejšie spomalila z 4,0% na 2,6%. Medziročný rast tržieb však stále vykazoval rýchlejšie dynamiky rastu ako v prvom štvrťroku tohto roka. Naďalej teda môžeme konštatovať, že pozitívny trh práce sa konečne začína premietať aj do čísel slovenských obchodníkov.

Podobne ako v máji, o niečo lepšie čísla aj v júni vykázal potravinový segment, ktorý pokračoval v relatívne dynamickom raste. Dynamika medziročného rastu sa ďalej zrýchľovala najmä v prípade predajní s prevahou potravín (väčšinou veľké siete potravinových predajní), ktorých tržby medziročne vzrástli až o 4,9%. Naopak, rast tržieb malých špecializovaných predajní s potravinami sa spomalil, stále si však udržal dvojcifernú dynamiku medziročného rastu (11,2%). Už menej sa darilo niektorým častiam nepotravinového segmentu. Za tržbami z minulého roka zaostali najmä predajcovia IKT, ktorých tržby medziročne poklesli až o -9,8%. Výrazný medziročný pokles tržieb však vykázali i stánkari na trhoviskách (-6,9%), tržby medziročne klesali aj ostatným obchodníkom mimo kamenných predajní (prevažne internetové obchody), a to o -2,8% (Štatistický úrad však už v minulosti vykazoval problémy presne podchytiť tržby internetových obchodov, a tak aj dôveryhodnosť tohto čísla je otázna).

Rastúcu spotrebu domácnosti a väčšiu spotrebiteľskú dôveru v júni ďalej naznačovali aj tržby mimo maloobchodu. Dynamicky rast tržieb si stále udržiavajú najmä predaje a údržba áut, v júni tu tržby medziročne vzrástli až o 23,9% (v samotnom predaji áut až o 34,4%). Rastovú tendenciu stále vykazujú aj slovenské hotely a reštaurácie, hoci dynamika ich medziročného rastu sa v júni predsa len spomalila z rekordných májových úrovni do jednociferného rastu. Agregované tržby z maloobchodu, predaja a údržby áut, hotelov a reštaurácií tak podľa nášho prepočtu v júni vzrástli o 0,9% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), avšak dynamika ich medziročného rastu sa kvôli bázickému efektu spomalila z 10,4% až na 9,4% – stále sa však jedná o druhý najrýchlejší medziročný rast od roku 2008, keď tržby rástli rýchlejšie len v predchádzajúcom mesiaci.

Rast maloobchodných tržieb sa v druhom štvrťroku tohto roka zrýchľoval, v porovnaní s prvým štvrťrokom vzrástli o 0,7% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank). Dynamika medziročného rastu maloobchodných tržieb sa tak zrýchlila z 1,0% v prvom štvrťroku na 3,4% v druhom. Ešte výraznejší rast zaznamenali tržby po zahrnutí tržieb z predaja a údržby áut, hotelov a reštaurácií, v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa takto kumulované tržby zvýšili až o 2,5% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 7,3% až na 9,6%. Čísla tržieb tak naznačujú. že spotreba domácnosti ostala aj v druhom štvrťroku významnou zložkou rastu slovenskej ekonomiky, jej príspevok k rastu HDP sa pritom pravdepodobne ešte zvýraznil.

Výhľad

Pozitívny vývoj na trhu práce a rastúce disponibilné príjmy domácnosti, nízke úrokové sadzby, zlepšujúca sa spotrebiteľská dôvera a chýbajúca inflácia by mali aj v nasledujúcich mesiacoch pôsobiť v prospech rastu spotreby domácnosti.

Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu, UniCredit Bank, Ilustračné foto: Pixabay.com