Hypotéku si do inej banky už preniesla alebo čoskoro prenesie polovica ľudí

Koncom roka 2015 bol schválený zákon o úveroch na bývanie, vďaka ktorému majú klienti bánk možnosť splatiť svoje úvery na bývanie ešte pred ukončením fixácie ich úrokovej sadzby, s poplatkom najviac 1% zo zostávajúcej výšky úveru.

Agentúra TNS Slovakia pripravila začiatkom júla voľnopredajnú štúdiu o vplyve tejto legislatívnej zmeny na trh hypoték na Slovensku. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom online panelu agentúry TNS Slovakia na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov, ktorí v súčasnosti majú hypotéku.

Hypotekárny trh prežíva v súčasnosti dynamické obdobie – takmer polovica ľudí, ktorí majú hypotéku, si ju už preniesla do inej finančnej inštitúcie alebo jej prenesenie zvažuje. Hlavným dôvodom je nižšia úroková sadzba. V súčasnosti je priemerná úroková sadzba na úrovni 2,84%.

Tieto dynamické pohyby na trhu hypoték môžu potenciálne spôsobiť niektorým bankám pomerne veľký odliv klientov a iným naopak priniesť nových klientov. Najohrozenejšou bankou v tomto ohľade je Slovenská sporiteľňa, ktorá môže potenciálne prísť až o 10% trhového podielu. Najväčší potenciál rastu má v súčasnosti Prima banka a pre viacerých klientov bánk dnes predstavuje alternatívu aj refinancovanie hypotéky prostredníctvom úveru zo stavebného sporenia.

Na základe výsledkov prieskumu predpokladáme, že intenzívna súťaž o klientov na hypotekárnom trhu sa udrží, pravdepodobne sa bude aj stupňovať. Jedným z hlavných nástrojov na získanie nových klientov je úroková sadzba, no veľká časť respondentov označila za kľúčové aj ďalšie faktory, na základe ktorých rozhodujú o refinancovaní svojej hypotéky. Voľnopredajná štúdia „Refinancovanie hypoték“ od agentúry TNS Slovakia okrem spomenutých zistení obsahuje presné zmapovanie podielov na trhu hypoték, silu značky jednotlivých bánk, segmentáciu klientov na stabilných, rizikových a analýzu faktorov, na základe ktorých sa ľudia rozhodujú o výbere poskytovateľa hypotéky.

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia prostredníctvom online dopytovania. Vzorka 500 respondentov je reprezentatívna vzorka tých ľudí, ktorí majú hypotéku, z hľadiska pohlavia, veku (18 – 64 rokov), veľkosti miesta bydliska a kraja. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v júli 2016.

Zdroj: TNS Slovakia, Ilustračné foto: Pixabay.com