Slovenské združenie výrobcov piva a sladu má novú prezidentku

People , 13.07 2016

Novou prezidentkou Slovenského združenia výrobcov piva a sladu sa od prvého júla stala Jana Shepperd. Miesto zaujala po Júlii Hurnej, ktorá počas 5-ročného pôsobenia v združení rozbehla mnohé úspešné projekty a reprezentovala výrobcov piva a sladu na domácej i zahraničnej pôde.

Jana Shepperd prichádza do Slovenského združenia výrobcov piva a sladu z Americkej obchodnej komory v SR. Svoju kariéru začala na Ministerstve zahraničných vecí SR, kde sa špecializovala na problematiku EÚ a pôsobila aj ako EU diplomat na ZÚ SR v Londýne. Po odchode z diplomacie žila vo Washingtone D.C., kde uplatňovala svoje skúsenosti z oblasti medzinárodných vzťahov v neziskovom sektore a písala články o politických otázkach. Po návrate do SR sa zamestnala v Americkej obchodnej komore na Slovensku, kde najprv pôsobila ako redaktorka časopisu Connection a neskôr ako špecialistka pre verejnú politiku a obhajovala záujmy centier podnikových služieb na Slovensku.

„Na prácu v SZVPS sa teším, lebo mám rada nové výzvy“, uviedla k svojmu menovaniu Jana Shepperd. „Na jednej strane preto, lebo pivovarníctvo a sladovníctvo je súčasťou viacerých kľúčových tém, ako sú ekonomika, zamestnanosť, pôdohospodárstvo, dane, verejné zdravie – takže odborne to bude veľmi obohacujúca práca. Na druhej strane je pivo veľmi populárna téma, lebo jeho výroba a konzumácia je súčasťou života ľudí už od nepamäti. Príležitosť zastupovať záujmy slovenských pivovarníkov a sladovníkov je tým pádom pre mňa nielen česť, ale myslím, že to bude aj príjemná úloha. V neposlednom rade sa teším na to, že lepšie spoznám Slovensko, keďže sa chystám navštevovať nielen členov SZVPS, ale aj menšie remeselné pivovary, ktoré sú dôležitou súčasťou tohto sektora.“

Zdroj a foto: SZVPS