Polovica Slovákov chodí do nákupných centier aspoň raz za týždeň

Niektorí Slováci považujú nakupovanie za nevyhnutnú povinnosť, iní chcú byť stále trendy a podaktorí ním len zabíjajú čas. Z výsledkov prieskumu Lifestyle vyplynulo, že nákupné centrá v minulosti navštívili už takmer všetci Slováci (93 %). Minimálne raz týždenne chodí do nákupných centier necelá polovica (48 %) ľudí, čo je v porovnaní s rokom 2013 nárast o 9 %.

Nakupovanie považujú za obľúbenú voľnočasovú aktivitu približne dve pätiny (39 %) obyvateľov Slovenska, hlavne ženy a mladí ľudia do 30 rokov. Rovnaký podiel (39 %) Slovákov chodí do nákupných centier bez predchádzajúceho zámeru a nakupuje spontánne.

Zvýšená návštevnosť nákupných centier má však svoje opodstatnenie, a čoraz častejšie nesúvisí iba so samotnými nákupom. Pre mnohých Slovákov je návšteva nákupného centra spôsobom využitia voľného času v príjemnom prostredí alebo spojenia príjemného s užitočným. Ľudia tam chodia do reštaurácií a kaviarní, využívajú atrakcie pre deti, či chodievajú do kina. Dôležitým faktorom je aj vybavenosť centra potrebnými službami – banky, pošta, mobilný operátor, lekáreň, prípadne čistiareň – a to všetko pod jednou strechou. Slováci tiež oceňujú príjemné prostredie, klimatizované priestory a neobmedzený prístup na internet.

TNS Graf
Zdroj: TNS Slovakia, N = 4533, máj 2015

 

 

 

Na spotrebiteľov striehne v nákupných centrách aj veľké množstvo zliav a akcií. Polovica (49 %) Slovákov si myslí, že všetky zľavy sú len „hra“ a tovar v akcii v skutočnosti nie je cenovo výhodný. Napriek tomu mnohých takáto hra baví – dve pätiny (41 %) nakupujú zľavnený tovar, aj keď ho momentálne nepotrebujú. Dve tretiny (66 %) ľudí síce akcie vopred nevyhľadávajú, ale v obchode ich pri rozhodovaní sa o kúpe zvažujú. No a štvrtina (26 %) ľudí sa domnieva, že tovar, ktorý je v akcii stráca záruku kvality.

Základom štúdie Lifestyle 2015 je segmentácia Slovákov podľa ich životného štýlu. Prostredníctvom šiestich segmentov popisuje rôzne prístupy k životu a z nich vyplývajúce potreby, ktoré ovplyvňujú konanie a rozhodovanie ľudí vo všeobecnosti ako i v prístupe k značkám. Lifestyle 2015 sa realizoval začiatkom roka 2015 na robustnej reprezentatívnej vzorke 4533 respondentov vo veku 15-65 rokov. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu Slovenska z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Na analýzu kvantitatívnych dát nadviazalo kvalitatívne skúmanie pozostávajúce z 24 etnografických sond v prirodzenom prostredí predstaviteľov jednotlivých segmentov. Súčasťou  štúdie je aj 24 videí – každý segment reprezentujú štyria protagonisti: dve ženy, dvaja muži, dvaja mladší a dvaja starší respondent.

Zdroj: TNS Slovakia, Ilustračné foto: Pixabay.com