Koľko pribudlo nových Európanov?

People, Present 15.06 2016

V roku 2014 získalo občianstvo EÚ takmer 900 000 osôb

Štatistický úrad EÚ Eurostat mapoval počet udelených občianstiev EÚ v roku 2014. Vyplýva z neho, že v danom roku získalo občianstvo členského štátu EÚ 890 000 ľudí, čo je oproti  981 000 ľuďom v roku 2013 mierny pokles. Od roku 2009 získalo občianstvo niektorého členského štátu EÚ viac ako 5 miliónov ľudí.

V prvej päťke nových občanov EÚ boli: občania Maroka  (92 700 osôb, z toho 88 % získalo občianstvo v Španielsku, Taliansku alebo vo Francúzsku), nasledovali občania Albánska (41 000, 96 %, občianstvo v  Grécku, Taliansku), Turecka (37 500, 60 % nemecké občianstvo), Indie (35 300, takmer 2/3 britské občianstvo) a Ekvádoru (34 800, 94 % španielske občianstvo).

Dve najväčšie skupiny občanov EÚ, ktorí získali občianstvo iného členského štátu EÚ tvorili  Rumuni (24 300) a Poliaci (16 100).

Na úrovni EÚ bolo 89 % občianstiev udelených občanom z krajín mimo EÚ a 11 % občianstiev získali občania iných štátov EÚ.

 

        Príjemcovia občianstva v Európskej únii v roku 2014 podľa kontinentu pôvodu

grafinstor                                                       * Pod kategóriu Iné patria občania bez štátnej príslušnosti a príjemcovia s neznámym občianstvom.

 

 

 

Slovenské občianstvo získalo v roku 2014 234 osôb, prijímateľmi boli:  Ukrajinci – 26.5%, Vietnamci – 20.9%  a občania Českej republiky – 15.8%. Z počtu 234 udelených slovenských občianstiev bolo 24% udelených osobám z inéhočlenského štátu EÚ a 76% občanom pochádzajúcim z mimo EÚ. Česká republika udelila celkovo 5 059 občianstiev, z toho 9% občanom Slovenska.

Takmer každá štvrtá osoba, ktorá v roku 2014 získala občianstvo EÚ, sa stala občanom Španielska (23 %), po ňom nasledovalo Taliansko (15 %), Spojené kráľovstvo (14 %), Nemecko a Francúzsko (12 %).

Najviac občianstiev na 1 000 obyvateľov bolo udelených v Luxembursku (5,8 udelených občianstiev), Írsku (4,6), vo Švédsku (4,5) a v Španielsku (4,4). Priemer EÚ v počte udelených občianstiev na každých 1 000 obyvateľov je 1,8 občianstiev.

V roku 2014 bola najvyššia miera naturalizácie zaregistrovaná vo Švédsku (6,3 udelených občianstiev na 100 cudzincov s pobytom), v Maďarsku (6,2) a v Portugalsku (5,3). Medzi krajiny, ktoré udelili menej ako 1  občianstvo na každých 100 cudzincov s pobytom patria Slovensko (0,4), Lotyšsko a Rakúsko (0,7). Miera naturalizácie je pomer počtu osôb, ktoré počas roka získali občianstvo krajiny, k počtu cudzincov s pobytom v danej krajine na začiatku roka.

Zdroj: Eurostat