GfK: Motivácia k nákupom on-line a off-line sa príliš nelíši

Panuje presvedčenie, že primárnou motiváciou spotrebiteľov k nákupom cez internet je lepšia cena, úspora času a najmä prístup k tzv. „dlhému chvostu” (long tail)*. Nakupovanie v kamenných obchodoch je motivované lepšou skúsenosťou získanou priamym kontaktom a možnosťou odniesť si nákup domov hneď. Lenže výskum GfK FutureBuy ukazuje, že toto rozlíšenie nie je také jednoznačné, ako by sme očakávali.

GfK požiadalo 23 000 zákazníkov nakupujúcich tovar zo 17 rôznych odvetví v krajinách APAC, Latinskej Ameriky, Severnej Ameriky a Stredného východu, aby si spomenuli, kedy sa naposledy rozhodovali, či si niečo kúpia cez internet alebo v obchode, a aby uviedli, čo rozhodlo o kúpe jedným alebo druhým spôsobom.

K najdôležitejším faktorom, ktoré podľa slov spotrebiteľov rozhodli o tom, že  radšej nakúpia cez internet a nie v obchode, patria: úspora peňazí (tento faktor je pre 55 percent jasne na prvom mieste), ľahký nákup (28 percent), lepší výber tovaru (26 percent) a rýchlejší nákup (25 percent). Ako piaty najvýznamnejší faktor uvádzal jeden z piatich nakupujúcich (21 percent), že na internete získa lepšie informácie a rovnako jeden z piatich zákazníkov povedal, že už cez internet bežne aj nakupuje.

 

Najdôležitejšie faktory motivujúce k nákupu cez internet
1 Ušetrím (lepšie ceny, zľavy) 55%
2 Nakupuje sa ľahšie 28%
3 Lepší výber 26%
4 Nákup je rýchlejší 25%
5= Mám lepšie informácie 21%
5= Bežne už cez internet nakupujem 21%

Zdroj: Výskum GfK FutureBuy výskum 23 000 nakupujúcich v krajinách  APAC, LATAM, Európy, Severnej Ameriky , Stredného východu

 

Motivačné faktory sa prekrývajú

Štyri z uvedených faktorov ovplyvňujúcich rozhodnutie nakupovať cez internet sa však objavujú aj medzi piatimi dôvodmi, ktoré vedú k rozhodnutiu nakupovať v obchode.

Hlavným faktorom, ktorý vedie zákazníkov k nákupu v tradičnom obchode radšej ako cez internet je to, že si produkty pred nákupom môžu prehliadnuť a ohmatať (51 percent), čo nijako neprekvapuje. Avšak ďalšie rozhodujúce dôvody sú zaujímavejšie.

Tretina nakupujúcich vyhlásila, že sa rozhodli pre konkrétny nákup v obchode radšej ako cez internet preto, že nakupovanie v obchode je ľahšie – v porovnaní s 28 percentami tých, ktorí považujú za ľahšie nakupovať cez internet. Ďalším najdôležitejším dôvodom pre nakupovanie  v obchode je možnosť jednoduchšieho vrátenia tovaru (29 percent), po ktorom nasleduje skutočnosť, že spotrebiteľ tam bežne nakupuje (28 percent). Piaty faktor, ktorý najviac ovplyvňuje rozhodnutie sa pre nákup v obchode, je rovnomerne rozdelený medzi lepšie informácie a úsporu peňazí (22 percent).

 

Najdôležitejšie faktory motivujúce k nákupu v obchode
1 Môžem si výrobky pred nákupom pozrieť a ohmatať 51%
2 Nakupuje sa ľahšie 33%
3 Vrátenie tovaru je jednoduchšie 29%
4 Bežne tu už nakupujem 28%
5= Mám lepšie informácie 22%
5= Ušetrím (lepšie ceny, zľavy) 22%

Zdroj: Výskum GfK FutureBuy výskum 23 000 nakupujúcich v krajinách  APAC, LATAM, Európy, Severnej Ameriky , Stredného východu

 

James Llewellyn, riaditeľ oddelenia pre výskum zákazníkov, hovorí: „Tieto výsledky naznačujú dve zásadné veci. Po prvé, faktory motivujúce spotrebiteľa k fyzickým nákupom oproti nákupom cez internet sa od seba nelíšia natoľko, ako by sme mohli predpokladať. Napr. podľa expertov nejde o to odporúčať jedno alebo druhé. Ak si majú obchodníci udržať počet zákazníkov, je dôležité, aby oni a ich výrobní partneri prinášali novinky, ktoré vyvolajú dôvod k návšteve a zvýšia u spotrebiteľov ochotu nakupovať ich tovar, kategóriu alebo značku. Predpokladáme, že nehľadiac na krátky prepad získajú fyzické maloobchodné touchpointy väčší význam než kedykoľvek predtým. Po druhé – ak má byť maloobchod v budúcnosti úspešný, musí vytvoriť medzi nakupovaním online a offline synergiu a nie zdôrazňovať ich rozdielnosť. Nakoniec ide o tých istých zákazníkov, ktorí sa snažia uspokojiť svoje potreby  pomocou samotných produktov a služieb. V budúcnosti sa bude o internetovom a tradičnom nakupovaní debatovať menej a znovu bude potrebné sa zamerať na zásadné veci ako je výber, cena, pohodlie a zážitok a rovnako na to, ako splniť a prekonať očakávania zákazníka, nech nakupuje akokoľvek.“

Viac informácií o medzinárodných trendoch nakupovania (výber, cena, pohodlie a zážitok) nájdete v správe  GfK’s Future of Retail report

*Termín dlhý chvost je všeobecne popisom predaja položiek s malým obratom. Internet umožňuje uspokojiť potreby aj tým zákazníkom, ktorí žiadajú menšinový tovar. Vďaka zvyšujúcemu sa dopytu po tomto tovare sa oblasť dlhého chvosta preťahuje a rastie aj jeho ekonomický význam. 

Výskum

GfK realizovala štúdiu medzi 23000 spotrebiteľmi vo veku 18 rokov a viac v 23 krajinách PAC, LATAM, Európy, Severnej Ameriky a Stredného východu. Prieskum sa týkal 17 odvetví a prieskum sa uskutočnil v novembri 2015. Dáta sú vážené tak, aby odrážali demografickú skladbu internetovej populácie 18+ vo všetkých krajinách.

Zdroj: GfK