Spotreba ďalej rastie, darí sa najmä nepotravinovému segmentu maloobchodu.

Flash news 10.04 2018

Maloobchodné tržby sa podľa údajov Štatistického úradu vo februári zvýšili o 0,7%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 4,4% na 5,0%. Aj napriek dynamickému rastu, tržby opäť mierne zaostali za našimi očakávaniami, a to najmä kvôli slabším tržbám v inak relatívne stabilnom maloobchode s potravinami. Tržby v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín (prevažne obchodné reťazce) síce čiastočne korigovali prekvapivo silný januárový prepad, naďalej však ostávali nižšie ako v rovnakom období minulého roka (o -1,7%). Nie je vylúčené, že potravinové predaje sa priblížili k svojmu stropu a s blížiacim sa vrcholom ekonomického cyklu bude ich ďalší rast už obťažný. Dôvodom slabších čísel obchodných reťazcov v úvode roka by však mohli byť aj investície do renovácie predajní, ktoré dočasne znížili ich tržby.