Spotreba ďalej rastie, darí sa najmä nepotravinovému segmentu maloobchodu.

Flash news 10.04 2018

Maloobchodné tržby sa podľa údajov Štatistického úradu vo februári zvýšili o 0,7%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 4,4% na 5,0%. Aj napriek dynamickému rastu, tržby opäť mierne zaostali za našimi očakávaniami, a to najmä kvôli slabším tržbám v inak relatívne stabilnom maloobchode s potravinami. Tržby v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín (prevažne obchodné reťazce) síce čiastočne korigovali prekvapivo silný januárový prepad, naďalej však ostávali nižšie ako v rovnakom období minulého roka (o -1,7%). Nie je vylúčené, že potravinové predaje sa priblížili k svojmu stropu a s blížiacim sa vrcholom ekonomického cyklu bude ich ďalší rast už obťažný. Dôvodom slabších čísel obchodných reťazcov v úvode roka by však mohli byť aj investície do renovácie predajní, ktoré dočasne znížili ich tržby.

Zahraničný obchod vo februári neprekvapil

Flash news 09.04 2018

Zahraničný obchod zaznamenal podľa údajov Štatistického úradu vo februári prebytok v objeme 141 mil. EUR a v kombinácií s revíziou januárových čísel tak viac menej naplnil naše očakávania.

Zahraničný obchod bol v januári v deficite

Zahraničný obchod zaznamenal podľa údajov Štatistického úradu v úvode roka negatívnu bilanciu v objeme 44 mil. EUR. Po revízií decembrových čísel tak vykázal deficit už druhý mesiac v rade, čo sme naposledy mohli pozorovať v roku 2011. Štatistický úrad pomerne významne revidoval čísla za minulý rok, keď znížil prebytok zahraničného obchodu až o 193 mil. EUR. V kombinácií s očakávanými slabšími číslami za január sa tak 12-mesačný kumulovaný prebytok zahraničného obchodu v januári znížil z revidovaných 3,5% (pôvodne 3,8%) v roku 2017 na 3,1%.

Rast HDP potvrdený, štruktúra neprekvapila

Flash news , 07.03 2018

Štatistický úrad potvrdil rast slovenskej ekonomiky v poslednom štvrťroku minulého roka. Slovenská ekonomika si v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom polepšila o 0,9% (sezónne očistené), pričom dynamika jej medziročného rastu sa zrýchlila z 3,4% na 3,5%. V úhrne za celý rok si slovenská ekonomika polepšila o 3,4%. Ekonomický rast tak ostal približne na úrovni predchádzajúceho roka (3,3%), keď sa len nepatrne (o desatinu) zrýchlil.

Spotreba ďalej rastie, v január však negatívne prekvapil

Maloobchodné tržby v úvode roka mierne sklamali. Podľa údajov Štatistického úradu sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili až o 1,5% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 5,6% na 4,4%. Maloobchodné tržby si tak pripísali najpomalší medziročný rast od februára minulého roka. Dôvodom bol najmä prekvapivý výrazný pokles tržieb v inak stabilnejšom potravinovom segmente. Aj napriek tomu ostáva spotreba domácnosti silná, blízko úrovni doterajších maxím z predkrízového roku 2008. Spotrebe domácnosti pomáha najmä silný trh práce, ktorý najmä v západnej časti Slovenska vykazuje známky prehrievania, ale aj relatívne vysoká spotrebiteľská dôvera, ktorá sa posledné mesiace stabilizovala blízko 10-ročných maxím, či nízke úrokové sadzby.

VÚB: Dôvera v ekonomiku

Flash news 01.03 2018

Dôvera v ekonomiku Dôvera v ekonomiku sa na Slovensku po predošlých mesiacoch poklesu zlepšila. Celkový index ekonomického sentimentu počítaný ako trojmesačný kĺzavý priemer stúpol vo februári o 1,1 bodu.