Maloobchodné tržby v auguste ďalej rástli

Po relatívne silnom júli pokračovali maloobchodné tržby v raste aj v auguste. Podľa údajov Štatistického úradu sa v porovnaní s júlom zvýšili o 0,4% (sezónne očistené), v dôsledku bázického efektu sa však dynamika ich medziročného rastu predsa len spomalila z 4,3% na 3,0%. August potvrdil, že júlový rast tržieb v slovenskom maloobchode nebol ťahaný len posunom v dovolenkách, ale ide o reálne oživenie spotreby po až prekvapivo slabom druhom štvrťroku. Leto tak priniesol korekciu slabých tržieb druhého kvartálu. Napätý trh práce aj napriek miernej akcelerácií inflácie naďalej drží spotrebiteľskú dôveru blízko niekoľkoročných maxím a dokáže podporovať spotrebu slovenských domácnosti.

Rast ekonomiky sa v druhom štvrťroku zrýchlil, vďaka investíciám a automobilkám

Štatistický úrad na základe spresnených čísel upravil prvý odhad rastu slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku o desatinku smerom nahor na 4,2%. V porovnaní s prvým štvrťrokom sa HDP zvýšil o 1,1% (sezónne očistené). Slovenská ekonomika tak zaznamenala najsilnejší medziročný rast od konca roka 2015, pričom v porovnaní s prvý kvartálom sa dynamika medziročného rastu zrýchlila až o 0,6 pb.

Maloobchodné tržby v júli príjemne prekvapili

Maloobchodné tržby v úvode leta príjemne prekvapili, tretí kvartál načali relatívne silným rastom. Podľa údajov Štatistického úradu sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšili až o 1,6% (sezónne očistené). V medziročnom porovnaní si navyše užívali nižšiu porovnávaciu bázu z minulého roka a tak sa dynamika ich rastu zrýchlila z 1,1% až na 4,3%. Pomôcť mohol aj, v porovnaní s júlom minulého roka, jeden pracovný deň navyše. Po slabšom druhom štvrťroku sa tak zdá, že spotreba domácnosti v slovenských obchodoch sa vrátila k dynamickejšiemu rastu. Na potvrdenie však budeme musieť počkať na augustové čísla. Čísla v ekonomike (vrátane tržieb v maloobchode) totiž počas leta zvyčajne dokážu rozkývať dovolenky, ktoré sa nerovnomerne rozkladajú medzi dva dovolenkové mesiace júl a august.

Zahraničný obchod v júni ostal silný

Flash news 09.08 2018

Zahraničný obchod v júni naplnil naše optimistické očakávania. Podľa údajov Štatistického úradu sa jeho prebytok opäť mierne zvýraznil, keď júnové vývozy prevýšili dovozy o 432 mil. EUR. Prebytok zahraničného obchodu bol tak porovnateľný s júnom minulého roka. 12-mesačný prebytok teda ostal nezmenený na revidovanej úrovni 3,6% HDP (Štatistický úrad na základe spresnených čísel zvýšil prebytok zahraničného obchodu v prvých piatich mesiacoch roka o 39 mil. EUR).

Inflácia už v júni neprekvapila, nahor ju ťahali ceny palív

Flash news 13.07 2018

Spotrebiteľské ceny sa podľa údajov Štatistického úradu SR v júni v priemere zvýšili o 0,1%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 2,6% na 2,8%. Zrýchlenie medziročnej inflácie v júni ide najmä na vrub medziročne vyšších cien pohonných hmôt (cena ropy). Po prekvapivom májovom medzimesačnom poklese cien potravín sme v júni mohli pozorovať miernu korekciu a nepatrne zrýchlenie ich medziročného rastu.

Zahraničný obchod v máji príjemne prekvapil, prebytkom i obratom

Flash news 09.07 2018

Zahraničný obchod sa v máji po slabšom „veľkonočnom“ apríli znova naštartoval na plné obrátky, pričom jeho prebytok sa v porovnaní s minulým rokom mierne zvýraznil. Podľa údajov Štatistického úradu dosiahol mesačný prebytok 359 mil. EUR. 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu sa zvýraznil z revidovaných 3,4% HDP na 3,5% HDP.