Inflácia v máji opäť prekvapila, tentokrát však smerom nadol

Flash news 14.06 2018

Inflácia v máji opäť mierne prekvapila, tentokrát, na rozdiel od apríla, však smerom nadol. Spotrebiteľské ceny sa podľa údajov Štatistického úradu SR v máji v priemere nezmenili, pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 2,9% na 2,6%. Dôvody citeľnejšieho spomalenia medziročnej inflácie nájdeme v korekcii aprílového nárastu cien leteniek, pokračujúcemu trendu predsunutej sezóny pri odevoch, či rýchlejšom ako očakávanom spomalení medziročného rastu cien potravín. Naopak, rastúce ceny ropy na svetových trhoch vrátili po roku ceny pohonných hmôt k dvojciferným dynamikám medziročného rastu.

Slovenskú ekonomiku potiahlo v úvode roka domáci dopyt – spotreba aj investície

Flash news 07.06 2018

Štatistický úrad SR potvrdili predbežné čísla rastu slovenskej ekonomiky v prvom štvrťroku. Ekonomika si v porovnaní so záverom minulého roka polepšila o 0,9% (sezónne očistené), jej výkon bol v stálych cenách medziročne vyšší o 3,6%. Ekonomický rast na Slovensku sa tak v súlade s očakávaniami ďalej zrýchľoval, a to aj napriek tomu, že dynamika rastu externého dopytu sa v úvode roka spomalila (v priemere sa spomalil sa rast ekonomík eurozóny aj EÚ).

Zahraničný obchod v marci vo výraznou prebytku

Zahraničný obchod v marci prekvapil výrazným prebytkom - podľa údajov Štatistického úradu sa mesačný prebytok vyšplhal až na 515 mil. EUR. Zastavil sa tak pokles prebytkov bilancie zahraničného obchodu z minulých mesiacov a spolu s revíziou čísel za prvé dva mesiace roka (prebytok sa zvýšil o 52 mil. EUR) sa 12-mesačný kumulovaný prebytok zahraničného obchodu v marci zvýšil z revidovaných 3,1% až na 3,4% HDP.

Veľtrh OBALY 2018 už budúci týždeň!

Flash news 21.05 2018

Již příští týden, přesněji od 29. do 31. května 2018, se na výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční 2. ročník veletrhu obalových inovací a technologií OBALY 2018. V rámci veletrhu budou představeny nejnovější trendy a postupy z oboru. Odborným partnerem veletrhu OBALY byl v loni a zůstane i letos obalový institut SYBA, který zde bude i garantem řady doprovodných akcí a programů. Více aktuálních informací o veletrhu a doprovodném programu na: www.veletrhobaly.cz.

Inflácia v apríli prekvapila silným rastom

Flash news 14.05 2018

Inflácia v apríli prekvapila. Spotrebiteľské ceny sa podľa údajov Štatistického úradu SR v apríli zvýšili až o 0,6%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 2,4% až na 2,9%. Slovensko si pripísalo najvyššiu medziročnú infláciu od decembra 2012. Priemerné trhové (aj naše) očakávania pritom predpokladali stagnáciu medziročného rastu cien, resp. len veľmi mierne zrýchlenie (t.j. 2,4-2,5%). Zvýšenie cien v apríli prechádzalo naprieč položkami spotrebného koša. A kým zvýšenie cien pohonných hmôt bolo viac menej očakávané, pokračujúce zrýchľovanie rastu cien potravín (aj napriek ďalšej korekcii cien masla a vajec), či výrazné zrýchlenie dopytovej inflácie prekvapili.

Rast maloobchodných tržieb v marci stabilný, pred spomalením ich ochránil Veľkonočný efekt

Flash news 04.05 2018

Maloobchodné tržby sa podľa údajov Štatistického úradu v marci zvýšili o 0,7%, čo presne stačilo nato, aby si v medziročnom porovnaní uchovali nezmenenú dynamiku rastu o 5,0%. Podľa očakávaní, tržby v marci čiastočne ovplyvňoval Veľkonočný efekt. Medziročný pokles pracovných dní o 2 bol plne kompenzovaný veľkonočnými nákupmi, a tak sme spomalenie rastu tržieb z titulu menšieho počtu pracovných dní nezaznamenali. Veľkonočný efekt sa potvrdil aj pri pohľade na štruktúru rastu tržieb. V marci sa posilňoval najmä potravinový segment, naopak dynamika medziročného rastu v nepotravinovom segmente sa mierne spomalila.