Veľtrh OBALY 2018 už budúci týždeň!

Flash news 21.05 2018

Již příští týden, přesněji od 29. do 31. května 2018, se na výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční 2. ročník veletrhu obalových inovací a technologií OBALY 2018. V rámci veletrhu budou představeny nejnovější trendy a postupy z oboru. Odborným partnerem veletrhu OBALY byl v loni a zůstane i letos obalový institut SYBA, který zde bude i garantem řady doprovodných akcí a programů. Více aktuálních informací o veletrhu a doprovodném programu na: www.veletrhobaly.cz.

Inflácia v apríli prekvapila silným rastom

Flash news 14.05 2018

Inflácia v apríli prekvapila. Spotrebiteľské ceny sa podľa údajov Štatistického úradu SR v apríli zvýšili až o 0,6%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 2,4% až na 2,9%. Slovensko si pripísalo najvyššiu medziročnú infláciu od decembra 2012. Priemerné trhové (aj naše) očakávania pritom predpokladali stagnáciu medziročného rastu cien, resp. len veľmi mierne zrýchlenie (t.j. 2,4-2,5%). Zvýšenie cien v apríli prechádzalo naprieč položkami spotrebného koša. A kým zvýšenie cien pohonných hmôt bolo viac menej očakávané, pokračujúce zrýchľovanie rastu cien potravín (aj napriek ďalšej korekcii cien masla a vajec), či výrazné zrýchlenie dopytovej inflácie prekvapili.

Rast maloobchodných tržieb v marci stabilný, pred spomalením ich ochránil Veľkonočný efekt

Flash news 04.05 2018

Maloobchodné tržby sa podľa údajov Štatistického úradu v marci zvýšili o 0,7%, čo presne stačilo nato, aby si v medziročnom porovnaní uchovali nezmenenú dynamiku rastu o 5,0%. Podľa očakávaní, tržby v marci čiastočne ovplyvňoval Veľkonočný efekt. Medziročný pokles pracovných dní o 2 bol plne kompenzovaný veľkonočnými nákupmi, a tak sme spomalenie rastu tržieb z titulu menšieho počtu pracovných dní nezaznamenali. Veľkonočný efekt sa potvrdil aj pri pohľade na štruktúru rastu tržieb. V marci sa posilňoval najmä potravinový segment, naopak dynamika medziročného rastu v nepotravinovom segmente sa mierne spomalila.

Spotreba ďalej rastie, darí sa najmä nepotravinovému segmentu maloobchodu.

Flash news 10.04 2018

Maloobchodné tržby sa podľa údajov Štatistického úradu vo februári zvýšili o 0,7%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 4,4% na 5,0%. Aj napriek dynamickému rastu, tržby opäť mierne zaostali za našimi očakávaniami, a to najmä kvôli slabším tržbám v inak relatívne stabilnom maloobchode s potravinami. Tržby v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín (prevažne obchodné reťazce) síce čiastočne korigovali prekvapivo silný januárový prepad, naďalej však ostávali nižšie ako v rovnakom období minulého roka (o -1,7%). Nie je vylúčené, že potravinové predaje sa priblížili k svojmu stropu a s blížiacim sa vrcholom ekonomického cyklu bude ich ďalší rast už obťažný. Dôvodom slabších čísel obchodných reťazcov v úvode roka by však mohli byť aj investície do renovácie predajní, ktoré dočasne znížili ich tržby.

Zahraničný obchod vo februári neprekvapil

Flash news 09.04 2018

Zahraničný obchod zaznamenal podľa údajov Štatistického úradu vo februári prebytok v objeme 141 mil. EUR a v kombinácií s revíziou januárových čísel tak viac menej naplnil naše očakávania.

Zahraničný obchod bol v januári v deficite

Zahraničný obchod zaznamenal podľa údajov Štatistického úradu v úvode roka negatívnu bilanciu v objeme 44 mil. EUR. Po revízií decembrových čísel tak vykázal deficit už druhý mesiac v rade, čo sme naposledy mohli pozorovať v roku 2011. Štatistický úrad pomerne významne revidoval čísla za minulý rok, keď znížil prebytok zahraničného obchodu až o 193 mil. EUR. V kombinácií s očakávanými slabšími číslami za január sa tak 12-mesačný kumulovaný prebytok zahraničného obchodu v januári znížil z revidovaných 3,5% (pôvodne 3,8%) v roku 2017 na 3,1%.