Zahraničný obchod v júni ostal silný

Flash news 09.08 2018

Zahraničný obchod v júni naplnil naše optimistické očakávania. Podľa údajov Štatistického úradu sa jeho prebytok opäť mierne zvýraznil, keď júnové vývozy prevýšili dovozy o 432 mil. EUR. Prebytok zahraničného obchodu bol tak porovnateľný s júnom minulého roka. 12-mesačný prebytok teda ostal nezmenený na revidovanej úrovni 3,6% HDP (Štatistický úrad na základe spresnených čísel zvýšil prebytok zahraničného obchodu v prvých piatich mesiacoch roka o 39 mil. EUR).

Inflácia už v júni neprekvapila, nahor ju ťahali ceny palív

Flash news 13.07 2018

Spotrebiteľské ceny sa podľa údajov Štatistického úradu SR v júni v priemere zvýšili o 0,1%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 2,6% na 2,8%. Zrýchlenie medziročnej inflácie v júni ide najmä na vrub medziročne vyšších cien pohonných hmôt (cena ropy). Po prekvapivom májovom medzimesačnom poklese cien potravín sme v júni mohli pozorovať miernu korekciu a nepatrne zrýchlenie ich medziročného rastu.

Zahraničný obchod v máji príjemne prekvapil, prebytkom i obratom

Flash news 09.07 2018

Zahraničný obchod sa v máji po slabšom „veľkonočnom“ apríli znova naštartoval na plné obrátky, pričom jeho prebytok sa v porovnaní s minulým rokom mierne zvýraznil. Podľa údajov Štatistického úradu dosiahol mesačný prebytok 359 mil. EUR. 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu sa zvýraznil z revidovaných 3,4% HDP na 3,5% HDP.

Maloobchodné tržby v máji podľa očakávaní rástli

Flash news 03.07 2018

Maloobchodné tržby v máji podľa očakávaní rástli. Podľa údajov Štatistického úradu sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,7% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 2,8% na 3,5%.

Inflácia v máji opäť prekvapila, tentokrát však smerom nadol

Flash news 14.06 2018

Inflácia v máji opäť mierne prekvapila, tentokrát, na rozdiel od apríla, však smerom nadol. Spotrebiteľské ceny sa podľa údajov Štatistického úradu SR v máji v priemere nezmenili, pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 2,9% na 2,6%. Dôvody citeľnejšieho spomalenia medziročnej inflácie nájdeme v korekcii aprílového nárastu cien leteniek, pokračujúcemu trendu predsunutej sezóny pri odevoch, či rýchlejšom ako očakávanom spomalení medziročného rastu cien potravín. Naopak, rastúce ceny ropy na svetových trhoch vrátili po roku ceny pohonných hmôt k dvojciferným dynamikám medziročného rastu.

Slovenskú ekonomiku potiahlo v úvode roka domáci dopyt – spotreba aj investície

Flash news 07.06 2018

Štatistický úrad SR potvrdili predbežné čísla rastu slovenskej ekonomiky v prvom štvrťroku. Ekonomika si v porovnaní so záverom minulého roka polepšila o 0,9% (sezónne očistené), jej výkon bol v stálych cenách medziročne vyšší o 3,6%. Ekonomický rast na Slovensku sa tak v súlade s očakávaniami ďalej zrýchľoval, a to aj napriek tomu, že dynamika rastu externého dopytu sa v úvode roka spomalila (v priemere sa spomalil sa rast ekonomík eurozóny aj EÚ).