Zahraničný obchod v máji príjemne prekvapil, prebytkom i obratom

Flash news 09.07 2018

Zahraničný obchod sa v máji po slabšom „veľkonočnom“ apríli znova naštartoval na plné obrátky, pričom jeho prebytok sa v porovnaní s minulým rokom mierne zvýraznil. Podľa údajov Štatistického úradu dosiahol mesačný prebytok 359 mil. EUR. 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu sa zvýraznil z revidovaných 3,4% HDP na 3,5% HDP.

 
Ešte optimistickejšie ako samotný prebytok zahraničného obchodu vyznieva pohľad na obrat v zahraničnom obchode. V máji sme mohli pozorovať zintenzívnenie obchodnej výmeny na oboch stranách bilancie – na vývozoch aj dovozoch. Vývozy si medziročne polepšili o 7,3%, dovozy o 6,0%. Treba však poznamenať, že silné nominálne dynamiky medziročného rastu idú čiastočne na vrub rastúcich cien ropy na svetových trhoch, a to na oboch stranách bilancie. Po očistení o obchod s minerálnymi olejmi (palivami) si dovozy medziročne polepšili o 4,5%, vývozy o 5,6%.
Vývozy sa v máji medzimesačne zvýšili o úctyhodných 3,4% (sezónne očistené) a plne tak vymazali veľkonočné straty. Keďže predchádzajúce dva mesiace ovplyvňovala Veľká noc, reálnejšiu predstavu o úrovni májových vývozov môže priniesť porovnanie s februárom. Oproti nemu boli vývozy vyššie o 3,8%, čo predstavuje v priemere 1,3% medzimesačný rast, resp. 16% anualizovaný rast. Zdá sa teda, že vývozy v máji naozaj silno zatlačili na plynový pedál. Okrem už zmienených palív, ktoré aj vďaka rastúcim cenám ropy medziročne vzrástli až o 70%, silný rast zaznamenali najmä stroje a prepravné prostriedky (7,9% medziročne), t.j. hlavný slovenský exportný artikel. Táto kategória bola zodpovedná až za 2/3 medziročného rastu vývozov, paliva za ďalšiu štvrtinu. Ostatné exportné kategórie tak k celkovému medziročnému rastu exportov prispievali len zanedbateľne. Silné čísla exportov by sa mali prejaviť aj na v stredu zverejnených číslach priemyslu.
Rastúci priemysel zároveň vytvára aj zvýšený tlak na dovoz materiálu a tovaru pre výrobu. Dovozy v máji medzimesačne vzrástli o 3,7%. V porovnaní s februárom boli vyššie o 2,2%, čo predstavuje v priemere 0,7% medzimesačný rast, resp. 9% anualizovaný rast. Palivá boli zodpovedné za takmer tretinu medziročného rastu dovozov, 2/3 opäť pripadali na kategóriu strojov a prepravných prostriedkov, kde sa mixujú investičné dovozy a dovozy pre výrobu. Spotrebné dovozy medziročne dovozy v máji zásadnejšie nezvyšovali.

Výhľad
Silný domáci dopyt, či už dovoz technológií pre nový závod na výrobu áut, ale aj vyššie priemyselné dodávky pred samotným štartom produkcie, by mali počas väčšiny roka stále tlačiť na dovozy. Silné dovozy by však mali byť kompenzované aj silnejšími vývozmi. Tie by sa mali viesť na vlne pokračujúceho oživenia v Európe (hoci pozvoľne slabnúceho), z ktorého by mal ťažiť i domáci (už etablovaný) automobilový priemysel, ktorý je na konci fázy modernizácie modelového portfólia (VW ju už ukončil, KIA spustila produkciu novej generácie KIA ceed v máji). V závere roka (poslednom kvartáli) a predovšetkým v budúcom roku, by sa prebytky zahraničného obchodu mali začať opäť významnejšie rozširovať, a to najmä pod vplyvom prechodu štvrtej automobilky v krajine (Jaguár-Land Rover) z investičnej do produkčnej fázy. Rizikom pre zahraničný obchod je prípadné rozpútanie obchodnej vojny medzi EÚ a USA, ktoré by pocítil najmä slovenský automobilový priemysel (priamo i nepriamo, cez pomalší rastu európskych ekonomík).

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.